On pots publicar el teu article en accés obert?

Lletres que formen la paraula web
16/05/18

Recorda que sempre has de consultar la política editorial de la revista per a saber quina versió de l'article pots reutilitzar.

Com a autor, quan signes un contracte amb una editorial, sovint li cedeixes en exclusiva els drets d’explotació (reproducció i distribució), i això implica que, sense el permís de l’editor, no pots difondre l’obra en cap altre canal. Per tant, disposar d'un article en accés obert no vol pas dir que el puguis publicar lliurement a qualsevol web, blog, repositori, etc. 

Avui dia, al voltant d'un 90% de les polítiques editorials permeten publicar com a mínim la versió preliminar, d'acord amb l'esperit de la ciència oberta (Open Science).
 

  • Versió preliminar (preprint): manuscrit enviat a l'editor perquè el revisi, abans del procés d'avaluació d'experts (peer review).
  • Versió preliminar revisada (postprint): versió acceptada per l'editor (després del procés d'avaluació d'experts i de les correccions).
  • Versió publicada: versió final de l'editor, la que hi ha disponible a la revista (fora de línia / en línia).


Per a saber quina política editorial segueix la revista on has publicat el teu article, la Biblioteca consulta Sherpa/Romeo.

Autor o autora