Nova guia per als autors i autores dels recursos d'aprenentatge

Temàtica:  Multidisciplinar
Una dona pensant amb una llibreta i l'ordinador al davant
01/07/21

El nou kit per a autors i autores és accessible des del web de la Biblioteca, a la pàgina d'inici del personal docent (etapa 2: Entra peticions / Autoformació).

Durant l'última dècada, la Universitat ha col·laborat amb més de 5.000 experts i expertes en l'elaboració de recursos.

Cada any, amb l'inici del semestre acadèmic, s'afegeixen a les aules uns 4.000 recursos elaborats o actualitzats des de la Universitat. El nou kit per a autors i autores de la UOC té l'objectiu de facilitar des d'un únic espai tota la informació i les eines necessàries per donar suport en l'encàrrec i la producció d'aquests recursos.

Aquesta guia s'adreça principalment als autors i autores de nous materials educatius, així com a les persones encarregades d'actualitzar-los. Així mateix, dona indicacions relatives a tots els formats de recursos que s'ofereixen actualment a les aules, des del format textual fins a l'audiovisual i el multimèdia.

«A diferència de la resta d'universitats, la UOC posa a disposició de l'estudiantat tots els recursos necessaris per poder superar els reptes que es plantegen a cada assignatura de cada programa acadèmic», assenyala Ciro Llueca, director de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge. «Aproximadament la meitat d'aquests recursos són produïts per la UOC, i l'aportació intel·lectual de les més de 5.000 persones que han creat aquests recursos al llarg dels 25 anys de la nostra història és incalculable», afegeix.

Entre els continguts incorporats al kit, hi ha una infografia interactiva que resumeix pas a pas el procés de creació dels recursos d'aprenentatge nous. Un dels apartats del kit està destinat a respondre els dubtes més freqüents (certificació ANECA, enviament de factures, etc.) dels autors. També s'ha afegit un videotutorial amb instruccions per fer la signatura del contracte d'autoria.

A més, el kit presenta, breument, algunes indicacions que cal tenir en compte des del punt de vista estructural, formal i estilístic per garantir la qualitat dels recursos d'aprenentatge. D'aquesta manera, s'hi poden consultar, per exemple, les característiques que ha de complir cadascuna de les tipologies de recursos disponibles (infografies, enregistraments audiovisuals i podcasts, mòduls textuals, etc.) i una sèrie de recomanacions perquè els continguts siguin inclusius, respectuosos, no discriminatoris i no sexistes.

En concret, i tal com recull el Pla d'igualtat de la UOC, dins l'eix «Docència», al kit es comparteixen estratègies per garantir el criteri de perspectiva de gènere en el procés d'autoria dels continguts.

Així mateix, la nova guia presenta informació complementària, útil per a l'elaboració de nous materials, com ara una pàgina de la Biblioteca amb les pautes per citar correctament les fonts d'informació o una biblioguia per buscar imatges lliures de drets.

Està previst que aquesta primera versió del kit s'actualitzi periòdicament amb noves informacions i recursos fets a mida a partir de les necessitats que es vagin detectant.

El kit s'ha elaborat des de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge, amb el guiatge de Mireia Castillón, Cecília Lacueva i Albert Cervera.

En una segona fase, està previst que incorpori un apartat per visibilitzar l'expertesa de les persones que han participat en l'autoria dels recursos elaborats des de la Universitat, sota la direcció del professorat dels diferents programes acadèmics.