Nova biblioguia sobre Responsabilitat Social Corporativa

Temàtica:  Economia i Empresa
Una muntanya de mans fent equip
07/04/15

La responsabilitat social corporativa (RSC) s’entén com el compromís voluntari de les empreses i les organitzacions d’actuar mitjançant pràctiques ètiques i transparents, més enllà de les obligacions legals.

La Biblioteca de la UOC ha elaborat una nova biblioguia sobre la responsabilitat social corporativa (RSC) on podeu trobar una selecció de recursos que us ajudaran a saber què és l’RSC i on podeu consultar els principals textos que serveixen de marc de referència per a l’RSC en l’àmbit internacional, una selecció dels principals webs d’organismes relacionats amb l’RSC a Catalunya, l’Estat espanyol i l’àmbit internacional, i una selecció de les normatives i els estàndards principals vinculats amb l’RSC d’àmbit nacional i internacional. 

Comptem que esdevingui una eina útil per a qualsevol persona que es vulgui iniciar en el coneixement de la responsabilitat social corporativa i, també, per als estudiants dels diferents graus, postgraus i màsters dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat.

Autor o autora