Nou recurs MarketLine Advantage

Temàtica:  Economia i Empresa
Dos joves treballant
03/12/15

Accés a la base de dades de fonts d’informació d’economia i empresa MarketLine.

La Biblioteca disposa d’un recurs nou de continguts d’interès per als usuaris interessats en l’economia i empresa. MarketLine Advantatge és una base de dades que ofereix fonts d’informació sobre empreses, indústria i negocis per països i sectors. 

MarketLine Advantage és una plataforma interactiva que ofereix accés al conjunt d’informació mixta sobre companyies, indústries i dades financeres per països. La seva cobertura inclou fins a 4.000 perfils industrials i més de 30.000 companyies de 215 països.

Els continguts de MarketLine inclouen les bases de dades següents:

  • Country Statistics : Proporciona dades demogràfiques, i també macroeconòmiques i socioeconòmiques, de 193 països i 21 territoris de tot el món.
  • Financial Deals Tracker: Permet efectuar el seguiment de l’activitat del mercat, mitjançant la base de dades de MarketLine, respecte de fusions globals i adquisicions (M&A), operacions de fons de capitals privats, acords de finançament de capital risc, dipòsits privats i OPI, a més de partenariats. 
  • Company Prospector: Permet examinar les empreses i crear llistes de possibles socis comercials, clients i objectius d’inversió en les indústries i els països d’interès. 
  • Investment & Advisory Prospector: Proporciona la possibilitat d’identificar societats d’assessorament i inversió actives en sectors específics i comprendre l’estratègia d’inversió inorgànica de les empreses.
  • Company Report Generator :Permet elaborar informes d’empresa originals a mida mitjançant l’ús de textos analítics i gràfics basats en els conjunts de dades de l’empresa proporcionats per MarketLine. Les seccions d’exemple inclouen un resum de l’empresa, la seva història, anàlisi DAFO, partenariats i acords de fusió i adquisició, a més de notícies i informació dels productes. 
  • Market Data Analytics: Ofereix àmplies dades de mercat que abasten gairebé 50 països, més de 30 sectors de mercat i aproximadament 150 categories per ajudar a comprendre les dinàmiques de vendes al detall dels mercats. 

MarketLine Advantage

Si vols saber com funciona la plataforma, et suggerim que visualitzis aquest breu vídeo.