Les revistes científiques de la UOC, al Journal Citations Reports

Temàtica:  Multidisciplinar
Una persona repassant un full d'estadístiques amb un bolígraf
15/07/21

L'última edició de l'informe anual JCR incorpora la majoria de les revistes editades o coeditades per la Universitat i facilita noves mètriques de citació.

El balanç de les dades de visibilitat i impacte de les revistes editades o coeditades per la UOC en els principals índexs de referència internacionals de les publicacions científiques és positiu. Els informes anuals que proporcionen SCImago Journal Rank (SJR), de Scopus, i Journal Citations Reports (JCR), de Clarivate Analytics, permeten analitzar la qualitat de les revistes i la seva rellevància entre la comunitat científica del propi àmbit d'estudi.

Per primera vegada, Artnodes, BiD, Digithum, Internet Policy Review i IDP s'incorporen a l'eina JCR gràcies a la nova mètrica inclosa aquest any, el JCI (Journal Citation Indicator), que permet visualitzar la repercussió individual de les publicacions dins la seva disciplina científica.

Els últims resultats de SJR i JCR refermen el bon posicionament de la revista International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE) en els seus àmbits de coneixement l'Educació i les Ciències de la Computació.

ETHE

La revista especialitzada en aprenentatge en línia (e-learning) en l'educació superior ha millorat significativament en tots els índexs d'impacte de cites de referència i ocupa el primer quartil (Q1) tant en el Journal Citations Reports com en el SCImago Journal Rank. En aquest darrer, també ocupa la cinquena posició de les revistes internacionals en l'àmbit de l'educació en línia i també en aquesta categoria és la primera de totes en accés obert.

La revista també ha millorat sensiblement els seus resultats pel que fa al factor d'impacte (Journal Impact Factor, JIF), un indicador basat en les citacions rebudes que permet posar la revista en relació amb les publicacions de la mateixa disciplina. Ha passat d'obtenir el 3,08 el 2019 a assolir un 4,944 el 2020, situant-la en la posició 18 (d'un total de 264) dins del rànquing de publicacions en l'àmbit general de l'educació.

Canvis en el JCR

A l'edició del 2021, Clarivate Analytics ha ampliat la cobertura de Journal Citation Reports (JCR) i, per primera vegada, inclou les revistes indexades a les bases de dades Arts & Humanities Citation Index i Emerging Sources Citation Index. No se'n calcula, però, el factor d'impacte.

Gràcies a aquesta acció, pràcticament totes les revistes de la UOC han passat a formar-ne part com a reconeixement al seu creixement i a la qualitat dels seus continguts dins les seves respectives disciplines.

A més d'aquest nou enfocament del JCR, Clarivate Analytics proporciona una nova mètrica d'anàlisi de revistes científiques, el JCI (Journal Citation Indicator), que té l'objectiu de prioritzar el càlcul de l'impacte en citacions dels articles, amb independència de la categoria temàtica (subject category) de la revista en què es publica. També passa a incloure l'accés obert com a criteri rellevant per a la classificació resultant.

Les dades de les revistes de la UOC

D'acord amb el pla d'indexació i visibilitat de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge i arran de la publicació dels principals índexs d'impacte, es veu reflectit un reconeixement de la qualitat científica de les revistes acadèmiques de la UOC.

Una de les fites importants de les revistes ha estat la incorporació de Dictatorships & Democracies, Artnodes, Directory of Open Access Journals (DOAJ) després de superar els criteris de qualitat requerits.

Impacte i visibilitat de les revistes científiques de la UOC

Autor