La UOC, pionera en gestió de dades de recerca

Temàtica:  Multidisciplinar
Una dona escrivint a una taula plena de llibres
05/10/16

Un nou espai al web informa sobre el pla pilot amb els projectes TeSLA i Perform.

En el marc del Horizon 2020, i amb la finalitat que la recerca finançada amb fons públics pugui convertir-se en la base d’altres projectes, la Comissió Europea ha iniciat un pla pilot de dades de recerca per a una selecció de projectes early adopters, entre els quals n’hi ha dos de participats per la UOC: el TeSLA, i el projecte Perform.

En aquesta iniciativa pionera, els projectes participants en el pla pilot han de desenvolupar un pla de gestió de dades (data management plan), una eina per a proporcionar accés a les dades de recerca que es generen o s’utilitzen en els projectes, siguin procedents de l’observació de camp, l’experimentació i simulació en laboratoris, o derivades de la mineria de dades.

Un nou espai al web informa sobre el pla pilot realitzat amb els projectes TeSLA i Perform, a més de contenir informació sobre el marc legal, i sobre els beneficis d’elaborar un pla de gestió de les dades de recerca, així com les experiències existents.

La UOC analitzarà el resultat del pla pilot abans d’ampliar aquesta experiència a la resta de projectes de recerca. En aquest sentit, la Comissió de Recerca i Innovació que presideix la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, Dra. Marta Aymerich, ha iniciat els treballs per a l’elaboració d’una Política de gestió de dades de recerca que doni resposta integral a les necessitats dels equips de recerca implicats en projectes europeus.

L’experiència ha estat presentada en la comunicació «Pla d’acció per a la gestió de dades de recerca en la UOC», en el XV Workshop Rebiun que ha tingut lloc a Castelló de la Plana el 29 i 30 de setembre, i que ha reunit tres-cents professionals de biblioteques universitàries espanyoles.