La UOC comparteix l'experiència del seu catàleg de recursos d'aprenentatge amb professionals de la informació

Temàtica:  Multidisciplinar
Home consultant documents
04/02/21

Un article publicat al web del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya explica la utilitat de l'eina dins el model educatiu de la Universitat.

Abans de començar el curs, l'equip docent de la UOC encarrega a la Universitat l'elaboració de nous continguts per a l'aprenentatge o, si no, en selecciona altres de ja existents en el mercat editorial o audiovisual, amb l'acompanyament del bibliotecari o bibliotecària referent dels seus estudis.

Per facilitar-ne la selecció, el professorat utilitza un catàleg en què pot consultar la informació de tots els tipus de recursos. Es divideixen en dos grans grups: els materials que s'elaboren directament des de la UOC, com si es tractés d'una editorial o una productora audiovisual o multimèdia, i els que ja estan al mercat, dels quals es gestionen els drets d'ús per posar-los a disposició dels estudiants.

El catàleg de recursos d'aprenentatge és una eina fonamental perquè els bibliotecaris temàtics assessorin el professorat, i també una guia útil per a l'equip docent

Cristina Abadal, Lis Balcells i Albert Cervera, de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge de la UOC, expliquen el funcionament i ús del catàleg en una de les comunicacions que van ser acceptades per a les 16es. Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Davant la impossibilitat d'organitzar l'acte presencialment a causa de la COVID-19, totes les comunicacions, les experiències i els pòsters acceptats per a l'esdeveniment s'han recollit al web del COBDC.

Una eina de suport per acompanyar el professorat

El catàleg és multilingüe (català, espanyol i anglès) i incorpora un cercador i un sistema de filtres per discriminar els recursos segons el format (audiovisual, textual o ràdio) i el tipus, és a dir, si són d'elaboració pròpia o bé ja existeixen, com els articles, els llibres, el programari, els continguts en obert o els recursos subscrits per la Biblioteca.

Catàleg de recursos d'aprenentatge

La informació de cada tipus de recurs es presenta en forma de fitxa amb una breu descripció, les indicacions d'autoria, el cost, el temps de producció i una mostra d'exemples reals.

Amb la direcció de l'equip docent, diversos experts treballen per enllestir els recursos abans de l'inici del semestre: assessors pedagògics de l'eLearn Center, especialistes tecnològics i un equip de professionals que col·laboren per presentar els continguts de la millor manera possible.

Autor