La UOC amb les persones amb diversitat funcional o necessitats específiques

Persona amb cadira de rodes
02/12/21

Més informació sobre aquests i altres serveis a Més UOC / Diversitat funcional.

El 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i per això volem destacar com la UOC intenta que tothom es pugui formar al llarg de la vida, i també afavorir l'accés a la universitat de les persones amb discapacitat.

Entre els serveis que s'ofereixen als estudiants amb diversitat funcional destaca l'acord amb la Fundació ONCE, que permet adaptar els recursos d'aprenentatge al braille. Aquest conveni s'emmarca dins les mesures d'atenció a la diversitat de la Universitat.

La UOC i les persones amb diversitat funcional

El model de la UOC es basa en la personalització i l'acompanyament per donar resposta a les necessitats de tot l'estudiantat.

 

El curs 2019-2020, la meitat dels estudiants universitaris catalans amb diversitat funcional (1.722) van estudiar a la UOC, segons l'última edició de la Guía de atención a las personas con discapacidad en la universidad 2020/21 de la Fundació Universia. Al conjunt de l'Estat, la UOC va ocupar la segona posició en nombre d'estudiants amb diversitat funcional, precedida només per la UNED.

Adaptacions

Al principi del semestre, els estudiants que ho necessiten poden demanar opcions d'adaptació, com ara adequar el ritme de treball, sempre que sigui possible; substituir la part oral per una adaptació escrita en assignatures d'idiomes, o fer accessibles els recursos d'aprenentatge. Si cal, també es poden demanar adaptacions per poder fer les proves d'avaluació final.

El primer semestre d'aquest curs, el servei d'atenció ha rebut 95 peticions d’adaptacions curriculars i 91 d’adaptacions per fer les proves d’avaluació. 

El curs actual, a la UOC hi ha prop de 2.000 estudiants amb certificat de discapacitat del 33 % o superior.

Acord amb la Fundació ONCE

Per tal d'adaptar l'aprenentatge a totes les necessitats educatives, fa més de deu anys que la UOC manté un conveni amb l'ONCE. Aquesta col·laboració permet als estudiants afiliats a la Fundació demanar la transcripció a braille dels recursos d'aprenentatge, cosa que han de fer amb una antelació d'entre tres i quatre mesos. Fa poc, totes dues parts han subscrit el conveni, que serà vigent dos anys més.

Com s'adapten els continguts al braille?

Un cop rebuda la petició, la Fundació ONCE passa els continguts a un editor de braille, anomenat EBrai, per generar un fitxer que permetrà imprimir-los.

 

Els recursos d'aprenentatge de la UOC

Molts dels recursos d'aprenentatge que trobes a les aules, textuals o audiovisuals, s'elaboren des de la UOC, com si la Universitat fos una editorial o una productora audiovisual.

En total, a les assignatures hi ha al voltant de 36.000 materials educatius d'aquesta mena. Els experts i expertes que s'encarreguen d'elaborar-los treballen per assolir les pautes d'accessibilitat de la UOC, amb la finalitat que tots els estudiants puguin consultar els materials, independentment del seu context:  

  • Tots els recursos textuals s'ofereixen en diferents formats perquè l'estudiant pugui decidir quin s'adapta millor a les seves necessitats. L'audiollibre en format DAISY, per exemple, permet treballar amb el contingut en àudio, mentre que el text en format PDF pot ser llegit per les eines d'assistència emprades per les persones cegues.
  • Els vídeos, podcasts o animacions han d'anar acompanyats amb subtítols i la transcripció s'ha de poder baixar en PDF.
  • Si un recurs d'aprenentatge no és accessible, la UOC ofereix materials alternatius o encarrega l'elaboració de nous recursos.

Si en algun cas un estudiant troba barreres per poder consultar el material d'una assignatura, pot demanar-ne l'adaptació. Els recursos han de complir el nivell de conformitat Doble-A (AA), tal com exigeix la legislació europea i estatal.

Una biblioguia sobre aprenentatge en línia inclusiu

La diversitat educativa és un concepte ampli que posa atenció en les circumstàncies particulars dels diferents estudiants i inclou també l'atenció a les persones amb diversitat funcional.

L'equip de la Biblioteca ha elaborat una nova biblioguia amb una selecció de recursos sobre atenció a la diversitat a l'aula per afavorir entorns educatius plurals, lliures de barreres d'aprenentatge.

El professorat i l'estudiantat hi trobaran bones pràctiques, articles i seminaris en línia per avançar en l'educació inclusiva i equitativa, atendre de manera adequada les necessitats de tot l'alumnat i potenciar al màxim les seves capacitats. La selecció de recursos posa un focus especial en els entorns educatius en línia.

How to create an inclusive virtual learning environment

L'experta en gestió de la diversitat i inclusió en el món educatiu, Alexandra Sedlovskaya, ofereix les claus per crear un entorn d’aprenentatge inclusiu i enriquidor a les aules.

 

La biblioguia és un complement al seminari "How to create an inclusive virtual learning environment", de l'experta en gestió de la diversitat i inclusió en el món educatiu Alexandra Sedlovskaya.

Els Estudis d'Economia i Empresa i l'Àrea de Globalització i Cooperació van organitzar aquest esdeveniment, dins del projecte europeu e-Inclusion, per reforçar l'aposta de la UOC per la millora de la gestió de la diversitat i la inclusió a les aules.