LABO: cooperació entre biblioteques públiques i universitàries

Temàtica:  Multidisciplinar
Prestatgeries d'una biblioteca amb llibres
03/05/16

Coincidint amb la celebració a Catalunya de l’any dedicat a les biblioteques, el 2015, les biblioteques públiques i les universitàries van signar un acord col·laboratiu amb el nom de LABO: Laboratoris d’aprenentatge de biblioteques obertes.

Aquesta iniciativa es presenta com un projecte pioner de col·laboració entre aquests dos tipus d’institucions i com una oportunitat d’incorporar el coneixement que es produeix a les universitats a les biblioteques públiques i, per extensió, a tota la ciutadania.

Actualment els centres que participen en aquest conveni són la Universitat Oberta de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Girona, i les biblioteques públiques que coordina el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. És prevista la incorporació de noves biblioteques, tant universitàries com públiques.

Els objectius que persegueix l’acord estan relacionats amb accions de voluntariat per a la formació TIC, de detecció de bones pràctiques i serveis innovadors, d’accés obert als recursos d’aprenentatge de les universitats, i són afavorir el préstec interbibliotecari, amb la intenció d’acabar posant a disposició de qualsevol ciutadà tots els fons bibliogràfics finançats amb diners públics.

La UOC participa en la formació TIC per mitjà del Codeclub, un projecte que inicia els infants en la programació bàsica d’ordinadors. Els tallers són gratuïts i gestionats per voluntaris, que són estudiants universitaris. Així, voluntaris de la UOC han ajudat nens i nenes a acostar-se al món de la programació i el pensament computacional mitjançant tallers fets a vint-i-quatre biblioteques de Catalunya.