JoVE, una revista científica en format vídeo

Temàtica:  Multidisciplinar
Un home pensatiu amb engranatges sortint-li del cap
15/07/19

Aquest recurs d'aprenentatge cobreix mètodes de recerca i tècniques experimentals de diversos àmbits, entre els quals hi ha la psicologia.

Cada semestre renovem i ampliem la possibilitat d'accedir als recursos d'aprenentatge més interessants. Una de les últimes incorporacions és la revista JoVE, acrònim de The Journal of Visualized Experiments, que ofereix vídeos d'experiments científics dels laboratoris de referència mundial.

Més de mil universitats, hospitals i empreses biotecnològiques del món l'utilitzen per a augmentar la productivitat i obtenir els millors resultats, ja que permet que científics, educadors i estudiants vegin els intricats detalls d'experiments d'avantguarda en lloc de llegir-los en articles de text.

JoVE Celebrates 10,000 Videos Published!

 

Pots tenir accés a la revista JoVE des de la Biblioteca de la UOC, i també la trobaràs en algunes aules sempre que sigui necessari, ja que estarà vinculada al itinerari formatiu de l'assignatura.

Dins de la secció Science Educations - Psychology trobem set col·leccions:

  • Ciència del comportament
  • Psicologia experimental
  • Psicologia cognitiva
  • Desenvolupament psicologia
  • Neuropsicologia
  • Sensació i percepció
  • Psicologia social

Per què utilitzar JoVE?

Com a investigadora, el rigor i la claredat de l'exposició de la metodologia duta a terme en un experiment concret, gràcies al format audiovisual, converteixen els articles publicats a JoVE en una eina molt potent en la recerca, promovent el rigor i la reproductibilitat dels resultats, un element clau en la recerca científica.

El procés de publicació peer-reviewed de la revista i la seva indexació en els principals índexs d'impacte internacionals avalen la qualitat científica de les publicacions.»

El segon factor d'èxit és la idoneïtat del format. La creixent complexitat associada a l'experimentació en ciències aplicades fa que el format text de les revistes científiques tradicionals no sigui el més adequat per a comunicar els procediments i els petits detalls que acompanyen les tasques al laboratori, ja que es fa difícil reproduir molts dels experiments amb només una descripció escrita. En canvi, la visualització de l'aplicació de les tècniques i metodologies en el procés d'experimentació proporciona una explicació immediata que facilita una comprensió més ràpida i efectiva.

El tercer factor és la qualitat de la publicació. JoVE està indexada a Index Medicus, MEDLINE/PubMed, BIOSIS Previews i Science Citation Index Expanded. La revista té la seu a Cambridge i, segons el Journal Citation Reports, l'any 2018 va tenir un factor d'impacte de 1.108.»