Co-author Index, nova eina per a conèixer les pràctiques de coautoria dels investigadors

Temàtica:  Multidisciplinar
Una persona oferint un bolígraf i un full de paper a una altra
03/02/15

Aquesta nova eina permet conèixer quins són els hàbits i pràctiques de coautoria dels investigadors espanyols en les diferents disciplines en què s'organitza el coneixement científic.

Co-Autor Index calcula l'índex de coautoria dels articles publicats per autors espanyols en 19.000 revistes nacionals i internacionals, després de processar gairebé un milió de documents.

Els indicadors de coautoria es poden consultar per revista o per disciplina per a un any concret. Així mateix s'ofereixen les dades globals per a tot el període analitzat i la seva evolució al llarg del temps. En el cas de les disciplines es mostren els valors de les revistes nacionals i les internacionals (revistes estrangeres processades a Web of Science), per a poder comparar en cada any les diferències en els índexs de coautoria en cada àmbit científic.

Els objectius últims d'aquest projecte són:

  • Mostrar els hàbits i pràctiques de coautoria dels investigadors espanyols, mitjançant les seves publicacions en revistes nacionals i internacionals.
  • Ajudar els investigadors espanyols en els processos d'avaluació del seu rendiment científic.
  • Orientar els gestors de les polítiques científiques i els responsables i avaluadors de les agències espanyoles, donant-los a conèixer quins són els índexs de referència de coautoria en les revistes i en les disciplines en què publiquen els investigadors espanyols.