Ciència oberta a la UOC

Temàtica:  Multidisciplinar
Una dona treballant amb tres pantalles d'ordinador
02/05/17

Neus Milán assisteix al taller RDA Iberia sobre la gestió de dades de recerca.

El 4 d'abril va tenir lloc el workshop Towards RDA Iberia a Barcelona, esdeveniment organitzat per la Red Española de Supercomputación (RES), l'INESCTEC - Universitat de Porto i MareData, xarxa de la qual formen part els professors Agustí Canals, Alexandre López Borrull i Candela Ollé.

L'objectiu de la trobada era reflexionar sobre l'estat actual de la producció, l'accés i la gestió de les dades de recerca a Espanya i Portugal, en el context de la ciència oberta. Com a defensora de l'accés obert, la Biblioteca de la UOC no hi podia faltar: hi va assistir la Neus Milán, bibliotecària especialitzada en suport a la recerca.

RDA parla «portuñol»?

El taller va començar amb aquesta pregunta. De fet, l'esdeveniment va ser una oportunitat per a assentar les bases d'una branca regional de RDA (research data alliance), RDA Iberia; en altres paraules, una xarxa com l'europea RDA que connecti i creï aliances entre els agents implicats en la producció i la gestió de les dades (com ara universitats, centres de recerca, bibliotecaris o investigadors), però en l'àmbit d'Espanya i Portugal.

Aquesta idea sorgeix per a fer avançar la recerca espanyola i portuguesa, en concordança amb els estàndards de la Unió Europea i construir conjuntament les infraestructures tècniques i socials necessàries per a permetre l'accés obert a les dades de recerca. ​

Un programa de tres eixos

  • RDA Iberia present a l'agenda política. La compareixença de diverses autoritats va demostrar el suport al projecte: representants d'institucions europees, el HoU d'infraestructures de la Comissió Europea, Augusto Burgueño; portugueses, la secretària d'estat de Ciència, Tecnologia i Ensenyament Superior, Maria Fernanda Rollo, i espanyoles, la directora general de Política d'Investigació MINECO, Clara Eugenia García García.
  • El repte de l'accés obert a les dades de recerca. Vuit investigadors (espanyols i portuguesos) de diversos camps del coneixement van reflexionar sobre el repte que significa la nova estratègia europea de ciència oberta (Open Science) en la gestió de les dades de recerca per mitjà de les TIC: els problemes amb què s'enfronten els investigadors en el seu dia a dia a l'hora de gestionar, dipositar i compartir en codi obert les dades de recerca que generen. L'European Open Science Cloud (H2020) té la voluntat de posar aquests recursos tècnics al servei de la comunitat científica.
  • Casos d'èxit com a inspiració. Es van presentar experiències nacionals i regionals de RDA entre altres països europeus (Itàlia, el Regne Unit i Àustria-Alemanya) per a inspirar la col·laboració entre Espanya i Portugal. ​

Neus Milán, bibliotecària de suport a la recerca de la Biblioteca de la UOC, és llicenciada en Sociologia (UAB) i en Documentació (UAB), a més de màster en Tecnologia Accessible per a la Societat de la Informació (UOC). Des de l'any 2011 és especialista en suport a la recerca.

Autor