SCImago Journal Rank (SJR)

Informe de dades i indicadors de visibilitat i impacte científic de les revistes avaluades i acceptades a la base de dades Scopus (Elsevier). Proporciona diversos indicadors i una classificació temàtica i per quartils. 

Àrea d'estudis
Temàtica:  Multidisciplinar
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Indicadors bibliomètrics
Informació sobre l'accés

SJR: proporciona l’indicador SCImago Journal Rank (SJR), que avalua l’impacte d’una publicació combinant el nombre de citacions rebudes amb la influència de les publicacions que la citen.

SNIP: compara l’impacte de revistes de diferents camps temàtics.

Quartil: si la llista de revistes d’una mateixa categoria, ordenades de més a menys factor d'impacte, es divideix en quatre parts iguals, cadascuna d'aquestes parts és un quartil. Les revistes amb el factor d'impacte més alt són al primer quartil.