Periodicals Archive Online

Arxiu digital que t'ajudarà a trobar les revistes més significatives en camps d'estudi relacionats amb les arts, les humanitats i les ciències socials. Les matèries més presents són la literatura, la història i la lingüística, però té un abast temàtic ampli. Conté documents de fa dos segles i alguns són difícils de trobar fora de la col·lecció. Hi podràs consultar números de publicacions com The Spectator o la revista de cinema Sight & Sound, del British Film Institute, en escala de grisos i a tot color.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Multidisciplinar
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?