Fuente Académica

Col·lecció de revistes acadèmiques amb publicacions en actiu i d'arxiu de l'Amèrica Llatina, Portugal i l'Estat espanyol. Cobreix totes les àrees acadèmiques amb èmfasi especial en agricultura, ciències biològiques, economia, història, dret, literatura, filosofia, psicologia, administració pública, religió i sociologia. Inclou el butlletí del CEMLA (1955-actualitat) i la revista sobre botànica Darwiniana, , publicada des de principis del segle xx. En alguns casos pots baixar el contingut en PDF.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Multidisciplinar
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió