Education Magazine Archive

Una col·lecció per fer cerques retrospectives i estudiar la història de l'educació de l'últim segle, com ara la teoria, la pràctica o les polítiques educatives. El contingut més antic es remunta al 1910 i el més actual, al 2015. Inclou els articles de 26 revistes publicades per editors nord-americanes, angleses, franceses i australianes. Cobreix una àmplia varietat de temes educatius: des de títols generals fins a publicacions específiques sobre educació inclusiva. Els continguts tracten de diversos nivells educatius i temes

Àrea d'estudis
Temàtica:  Psicologia i Ciències de l'Educació
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Diaris / Magazines
Tingues en compte

Des de ProQuest Central accediràs a milers de continguts. Dona un cop d'ull a tot el que t'ofereix.

Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?