Publicar dades de recerca amb el Repositori de Dades de Recerca

En els darrers anys, les dades recollides, generades o utilitzades en el desenvolupament dels projectes de recerca han rebut l'atenció de la comunitat científica i dels òrgans gestors de la recerca donant importància a la "Gestió de les dades de recerca" (Research Data Management, RDM). Aquest concepte és un paraigua que engloba diferents activitats relacionades amb la creació, organització, estructuració, emmagatzematge, preservació i compartició de les dades.

L'objectiu d'aquesta acció formativa és sensibilitzar de la importància de publicar les dades seguint els principis FAIR. En finalitzar la formació, les persones participants podran:

  • Conèixer què és la ciència oberta i els principis FAIR.
  • Conèixer què son les dades de recerca.
  • Conèixer les diferents vies per publicar dades.
  • Conèixer l'RDR

L'activitat s'impartirà a través de videoconferència i contindrà una primera part més expositiva per part de l'equip docent i una part final amb un torn de preguntes i respostes.

Quan

06/03/2024 - 09:00h

03/07/2024 - 13:00h

11/12/2024 - 16:00h

Temps de dedicació

60'

Perfil

Estudiant, Investigador/a, Docent

Idioma

CA

Organitzadors

CSUC

T'ho explica...