Portada Introducció a la psicologia del llenguatge i de la comunicació

PRESENTACIÓ ....9


BLOC TEMATIC I. CONCEPTES BÀSICS ....13

CAPÍTOL 1. FUNCIÓ SIMBÒLICA ....15
1.1. Introducció a la conceptualització ....17
1.2. Conceptes, significats i gramàtica ....22
1.3. Hipòtesi del relativisme lingüístic ....27
1.3.1. Dades empíriques ....29
1.3.2. Pensar per parlar ....34
1.4. Construint significats ....40
1.5. Més enllà del llenguatge ....42
1.6. Conclusions ....44

CAPÍTOL 2. EL LLENGUATGE ....46
2.1. Introducció ....46
2.2. Una definició de llenguatge ....47
2.3. Característiques distintives del llenguatge ....51
2.4. Llenguatge: estructura, funció i procés ....55

CAPÍTOL 3. LA COMUNICACIÓ ....59
3.1. Comunicació versus informació o conducta ....60
3.2. Intencionalitat i intersubjectivitat ....62
3.3. Teoria de la ment ....65
3.3.1. Les creences falses ....71
3.4. Sobre la naturalesa representacional de la ment ....72
3.5. Teoria de la ment i autisme ....75
3.6. El desenvolupament del coneixement interpersonal ....77


BLOC TEMATIC II. USOS DEL LLENGUATGE ....83

CAPÍTOL 4. COOPERACIÓ I CONVERSA ....85
4.1. La perspectiva pragmàtica ....85
4.1.1. La proposta de Grice ....85
4.1.2. Implicatures i pressuposicions ....91
4.2. La perspectiva psicolingüística ....94
4.3. Conclusions ....99

CAPÍTOL 5. ACTES DE PARLA ....101
5.1. Introducció ....102
5.2. La teoria dels actes de parla ....103
5.2.1. El llenguatge no literal i indirecte ....108
5.3. Algunes figures del llenguatge ....111
5.3.1. Metàfores ....112
5.3.2. Metonímies, modismes i ironies ....115
5.4. Sobre el processament ....117
5.5. El llenguatge patològic ....119
5.6. Conclusions ....121

CAPÍTOL 6. DIXI, PERSPECTIVA I ESPAIS MENTALS ....123
6.1. Introducció ....124
6.2. La dixi ....125
6.2.1. Dixi de persona ....126
6.2.2. Dixi de lloc o d'espai ....129
6.2.3. Dixi de temps ....137
6.2.4. El desenvolupament de les marques de temps ....141
6.3. L'anàfora ....142
6.3.1. El processament de l'anàfora ....143
6.3.2. L'adquisició de l'anàfora ....145
6.4. Conclusions ....147


BLOC TEMATIC III. LA COMPRENSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE LLENGUATGE ....149

CAPÍTOL 7. COMPRENSIÓ DEL LLENGUATGE: MODELS DE REPRESENTACIÓ CONCEPTUAL ....157
7.1. Introducció ....158
7.2. La hipòtesi dels esquemes de coneixement ....161
7.2.1. Propietats dels esquemes ....161
7.2.2. Tipus d'esquemes ....163
7.2.3. Funció dels esquemes ....164
7.2.4. Conclusions i crítiques ....166
7.3. Els models de situació ....169
7.3.1. Característiques dels models de situació ....173
7.3.2. Conclusions i crítiques ....176
7.4. Teories ascendents ....177
7.4.1. El concepte de proposició ....177
7.4.2. Antecedents del model ....178
7.4.3. El model de construcció-integració ....180
7.4.4. Conclusions i crítiques ....185
7.5. Consideracions finals ....186

CAPÍTOL 8. LA PRODUCCIÓ DE LLENGUATGE: PROCESSOS DE PLANIFICACIÓ CONCEPTUAL ....189
8.1. Introducció ....190
8.2. Conceptuació o determinació del contingut ....191
8.2.1. Format representacional dels continguts ....193
8.2.2. Representació de les especificitats de cada llengua ....194
8.2.3. Indicis de l'existència de processos de planificació conceptual ....195
8.3. La macroplanificació ....196
8.3.1. Determinació del contingut ....197
8.3.2. Selecció de la informació en les referències a objectes ....203
8.3.3. Linealització de la informació ....205
8.4. La microplanificació ....208
8.4.1. Accessibilitat de la informació i estructura informativa ....209
8.4.2. Perspectiva i estructura informativa ....218
8.4.2.1. Tòpic d'enunciat ....221
8.4.2.2. Focus d'enunciat ....224
8.5. Formulació i articulació del missatge ....226


BLOC TEMATIC IV. UNA MIRADA TRANSVERSAL ....229

CAPÍTOL 9. ARGUMENTAR I PERSUADIR ....231
9.1. Introducció ....232
9.2. Argumentar o demostrar ....232
9.3. Argumentar i persuadir ....234
9.4. Manipular ....235
9.4.1. Les fal·làcies retòriques ....236
9.5. Mecanismes argumentatius i/o persuasius ....240
9.5.1. Components de l'esquema argumentatiu ....241
9.5.2. Estructures argumentatives ....244
9.5.3. L'estructura informativa de l'enunciat ....245
9.6. Una perspectiva psicològica ....249


REFERÈNCIES ....255

© Biblioteca de la UOC