Portada La Poesia de Joan Maragall

Nota a la segona edició ....9

Advertiment ....11

I. ANYS D APRENENTATGE ....13

Autobiografia i autocrítica ....13
La bellesa i l'amor ....15
La natura ....17
Altres temes ....17
Primeres lectures goethianes: Werther ....18
El clima vital ....22
El desig de fama ....23
Primeres poesies: Dins sa cambra ....24
Traduccions de Goethe ....28
Altres influencies ....30
El casament ....31
Primera plenitud: L'oda infinita i Claror ....33
Les minves del gener ....34
Ella parla i Ell parla ....37
Festeig vora la mar Cantàbrica ....43

2. MODERNISME ....49

Amistats literàries ....49
Modernisme i Romanticisme: influencies estrangeres ....50
El Modernisme segons Soler i Miquel ....53
Maragall modernista ....55
Primers assaigs crítics ....60
Ibsen i Maeterlinck ....61
Russinyol ....64
Crítica del modernisme ....65

3. PAISATGES I MARINES ....71

La natura i el Romanticisme ....71
Interpretació subjectiva de la natura ....77
Pirenenques ....79
Goigs a la Verge de Núria ....87
La vaca cega ....91
Vistes al mar Seguit de les vistes al mar etc g....6
La cascada de Lutour ....103

4. EL TEMA HEROIC ....107

Sentit general de les Visions ....107
Complexitat del tema heroic ....108
Patriotisme i moral: Nietzsche ....110
Paternal ....112
En la mort d'un jove ....116
Originalitat de les Visions ....117
El mal caçador ....120
Joan Garí ....123
La fi d'En Serrallonga ....125

5. ELOGIS ....131

Poesia i ètica ....131
Les veritats universals ....135
Mètode dels Elogis ....136
L'Elogi de la paraula ....137
Elogi de la poesia ....145
Crítica i justificació ....156

6. "EL COMTE ARNAU" ....159

Maragall poeta pensador ....160
Ritme interior ....161
Els personatges del poema ....164
Anàlisi de la primera part ....166
Influencia de Nietzsche ....168
Influència de Novalis ....171
Maragall i Pedrell ....173
Estructura de la segona part ....176
L'"amor triomfant" ....178
L'Escòlium ....180
La tercera part ....181
Les "veus de la terra" ....186

7. POEMES CIVILS ....189

Els tres cants de la guerra i l'Himne ibèric ....189
Les qüestions socials: La sirena ....193
L'Oda nova a Barcelona ....195

8. EL "CANT ESPIRITUAL" ....203

Cronologia ....203
Relació amb altres obres de Maragall ....204
Sentit general del poema ....207
La tercera estrofa: Goethe i Spinoza ....212
El Cant espiritual i Nausica ....215

9. "HAIDÉ" I "NAUSICA" ....221

El tema de la renunciació ....221
Haidé Una calaverada i Preliminar ....222
Influències literàries ....225
Haidé i la dansa ....228
La relació amorosa ....232
Represa d'Haidé ....233
Els darrers fragments ....238
"Nodreix l'amor..." ....240
Nausica ....241
Novalis i Goethe ....244
L'aproximació a la tragèdia ....247
Vida i mite ....252

Epíleg ....255

Taula alfabètica ....263

© Biblioteca de la UOC