Conócenos

Video que presenta la Biblioteca de la UOC
La Biblioteca virtual está intensamente vinculada al despliegue de los sistemas internos de garantía de la calidad, participando en todas las iniciativas para la mejora continúa de los procesos que se impulsan.
La Biblioteca Virtual de la UOC estableix convenis bilaterals amb altres biblioteques i institucions per millorar els serveis als usuaris i treballar conjuntament en temes d’interès comú.
El Plan Estratégico de la UOC es la hoja de ruta que acompaña a la estrategia universidad
La pertinença a consorcis, xarxes i grups de treball i l’establiment de convenis són aspectes clau.