Dr. Guy Haug. Lliçó inaugural curs 2011-2012

Amb motiu de la lliçó inaugural del curs 2011-2012, presentada pel Dr. Guy Haug, expert europeu en avaluació i desenvolupament d'universitats i sistemes d'ensenyament superior la Biblioteca de la UOC ha elaborat aquest recull de recursos amb accés directe a catàlegs (universitaris, nacionals, estatals...), bases de dades i organismes relacionats amb la seva trajectòria.

 

Data de publicació: 
01.01.11

Haug és considerat un dels pares de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) pel seu paper clau en el desenvolupament de l'estratègia de Lisboa i el disseny del procés de Bolonya. Té una àmplia experiència en direcció universitària i cooperació amb organitzacions internacionals i amb xarxes universitàries a Europa i Amèrica. És llicenciat en Dret i MBA, doctor en Ciències Polítiques i doctor honoris causa pel Higher Education and Training Awards Council, HETAC (Irlanda).

Search result

Search on the Catalan Universities' Collective Catalogue
Guy Haug's documents available in the different Catalan university libraries.
Google Scholar - Guy Haug
A pre-recorded search using the Google Scholar search engine which specialises in scientific information.
OpenDOAR - Guy Haug
A search on the OpenDOAR open access repositories directory and harvester.
ROAR - Guy Haug
A search in the Registry of Open Acces Repositories (ROAR), directory and harvester of Open Access repositories.

Webs

Journal of Studies in International Education (JSI)
Guy Haug is member since 1997 of the Editorial Advisory Board of the Journal of Studies in International Education.

Organizations and institutes

Spanish National Agency for Quality Assurance and Accreditation (ANECA)
ANECA is the Spanish national agency whose mission is to improve the quality of the higher education system.
Council on International Educational Exchange (CIEE)
CIEE is a non-profit, non-governmental organisation which provides outbound international education experiences.
Directorate-General for Education and Culture of the European Commission
The Directorate-General for Education and Culture of the European Commission is the European Commission's official.
European Association of Universities (EUA)
Dr Haug was centrally involved in shaping the European Higher Education Area (EHEA).
The agency is responsible for the accreditation of private and foreign universities in Austria.

Video

YouTube - Guy Haug
A selection of videos with Guy Haug's interviews and conferences.