Educació social

Bases de dades

Springerlink
Base de dades multidisciplinar con acceso a texto completo.
Cambridge Core
Plataforma de llibres electrònics.
Social Science Database
Base de dades sobre ciències socials.
Elsevier ScienceDirect
Base de dades de revistes i llibres electrònics.

Llibres

El mapeo de conflicto
Presentació d'una tècnica de resolució de conflictes amb múltiples exemples.
Didáctica general para educadores sociales
Un llibre essencial per a educadors i educadores socials.
Escenas de educación social
L'educació social explicada a través d'onze relats i testimonis.
Familias y educación social:
L'acció socioeducativa com a resultat de la col·laboració entre famílies i professionals de l'educació social.
Recurso de educación social de la Biblioteca
Un llibre resultat del compromís i els esforços de 35 professionals.
Educador social en Alaska
Un educador social a Alaska que explica el dia a dia d'un educador social d'uns serveis socials.

Revistes

Educació social
La primera revista sobre educació social editada a Espanya.
RES. Revista de educación social
Publicació digital editada pel Consell General de Col·legis Oficials d'Educadores i Educadors Socials (CGCEES).

Recursos en obert

Recurs sobre educació social
Portal d'educació social creat en col·laboració amb les associacions i col·legis professionals.
Recurs sobre educació social
Portal per a promoure la gestió i la difusió del coneixement en l'àmbit del benestar social.