Economia

Bases de dades

Emerald
Base de dades que inclou publicacions periòdiques i llibres electrònics.
Factiva-Reuters
Base de dades de premsa i actualitat econòmica.
Business Source Complete (EBSCO)
Base de dades bibliogràfica que indexa i resumeix les revistes acadèmiques d’economia i direcció d’empresa.
Derwent Innovation Index (1980-2009)
Recurs de patents que fusiona les bases de dades Derwent World Patents Index amb Derwent Patent Citation Index.
EconLit
Base de dades de referències bibliogràfiques produïda per l'American Economic Association.
Hospitality & Tourism
Base de dades a text complet de revistes de recerca.
Regional Business News
Base de dades a text complet d'articles de premsa, revistes especialitzades i agències de notícies regionals.
SABI
Base de dades que conté informació financera d'empreses espanyoles i portugueses.
Statista
Estadístiques centrades en indústries, mercats i consumidors.

Llibres recomanats

Economía internacional: teoría y política
Escrit per dos dels més importants i influents economistes, Economía internacional: teoría y política proporciona.
Obra dedicada a l'estudi de l'estructura econòmica d'un país, d'avenços i transformacions en la vida espanyola.
Macroeconomía: para entender la crisis en una economía global
Obra que resumeix de manera sistemàtica i pedagògica les principals eines i argumentacions sobre macroeconomia.
Obra on s'aborden preguntes importants sobre el sistema públic de pensions

Revistes

Journal of Economic Literature
Journal of Economic Literature (JEL), publicada per primera vegada el 1969, té per objectiu ajudar els economistes
Quarterly Journal of Economics
Quarterly Journal of Economics és la revista professional d'economia degana en llengua anglesa.
Revista acadèmica revisada per parells que tracta la teoria de l'economia financera.

Normativa i estàndards

IFRS Foundation
Organització internacional encarregada de les normes internacionals d’informació financera i de comptabilitat.
Recommendations, guidelines, rules and standards
31.08.16
Són documents que recullen especificacions metodològiques i tècniques resultants de l’experiència.

Obres de referència

Diccionari que recull centenars de termes amb les denominacions i definicions relatius als mercats financers
Economics A-Z
Diccionari de termes econòmics, d'accés gratuït i en línia, de la revista The Economist.
Diccionari que conté més de 3.000 termes explicats en un llenguatge clar i senzill
Diccionaris
12.09.18
Selecció de diccionaris.

Premsa i actualitat

The Economist
The Economist és una publicació setmanal britànica escrita en anglès i amb seu a Londres.
The Wall Street Journal
The Wall Street Journal és un periòdic americà internacional d'idioma anglès amb un èmfasi especial en notícies ...
Forbes
Forbes és una font de notícies fidels de negocis i informació financera.
Actualidad económica
Actualidad Económica és una revista espanyola d'economia editada a Madrid des de 1958.

Recursos en obert

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) elabora i distribueix les estadístiques oficials a Espanya
Eurostat és l'oficina estadística de la Comissió Europea (UE), que produeix dades sobre UE
The Concise Encyclopedia of Economics
The Concise Encyclopedia of Economics (CEE), 2a. ed., 2008, és una enciclopèdia d'economia en línia.

Bibliografia recomanada

Economía
Aquest llibre pretén que l'economia sembli tan útil com realment és. Reflecteix l'objectiu primordial de l'obra.

Recursos d'aprenentatge UOC

Introducció a l'economia
Material docent de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) utilitzat en l'assignatura d'Introducció a l'economia.