Drets humans

Bases de dades

El Derecho
Base de dades de l'àmbit del dret.
La Ley
Sistema integrat d'informació jurídica.
Vlex
Base de dades de legislació i jurisprudència (autonòmica, estatal i comunitària) a text complet.
Aranzadi
Base de dades de l'àmbit del dret.
Base de dades de premsa i actualitat econòmica.
Universal Human Rights Index Database
Informació sobre drets humans proporcionada directament per les Nacions Unides.

Llibres recomanats

Guidelines on human rights
Directrius marc de la UE per a la protecció i la promoció dels drets humans.
War, Conflict and Human Rights
Anàlisi de la relació entre els drets humans i els conflictes armats.

Revistes

European Journal of International Law
Publicació líder en dret internacional.
Harvard Human Rights Journal
Revista de la Hardvard Law School.
Journal of Conflict and Security Law
Revista d’estudi de la legislació del control d’armes, el dret de conflictes armats i la seguretat col·lectiva.

Obres de referència

International conflict
Enciclopèdia cronològica dels conflictes internacionals entre 1945 i 1995 i la seva gestió.
Enciclopedia de paz y conflictos
Enciclopèdia de pau i conflictes.

Premsa i actualitat

En el web de l'IDHC pots estar al dia de les notícies i les accions relacionades amb els drets humans a Catalunya.
Publicació d'accés lliure, interdisciplinària i revisada científicament per experts en la resolució de conflictes.

Recursos en obert

Cort Internacional de Justícia
La Cort Internacional de Justícia és l'òrgan judicial principal de l'Organització de les Nacions Unides.
Cort Penal Internacional
Tribunal penal internacional permanent per a acabar amb la impunitat dels perpetradors de violacions de DDHH.
Tractats de les Nacions Unides
Tots els tractats i acords internacionals de qualsevol membre de les Nacions Unides.