Criminologia

Bases de dades

El Derecho
Base de dades de l'àmbit del dret.
La Ley
Sistema integrat d'informació jurídica.
Vlex
Base de dades de legislació i jurisprudència (autonòmica, estatal i comunitària) a text complet.
Aranzadi
Base de dades de l'àmbit del dret.

Llibres recomanats

Exposició dels temes emergents en aquesta disciplina.
Traditional organized crime in the modern world
Estudi sobre el creixement i la reorganització del crim organitzat en el món modern.

Revistes

Criminology
La revista sobre criminologia amb un factor d'impacte més alt.
Theoretical Criminology
Revista revisada per experts sobre criminologia i ciència penal.
Criminology & Criminal Justice
Articles revisats per experts sobre criminologia i pràctica i justícia criminal.
Criminal Justice Policy Review
Revista multidisciplinària revisada per experts i centrada en l’estudi de polítiques de justícia criminal.
Revista de criminologia de la Biblioteca de la UOC
És la principal font europea d’informació i anàlisis autoritzades de criminologia i justícia penal.

Obres de referència

Diccionari amb els conceptes clau de la ciència forense.
Enciclopèdia de victimologia i de prevenció del crim.
Vocabulari de dret penal i penitenciari 
Vocabulari català-castellà amb termes de dret penal, dret processal penal, dret penitenciari i dret penal militar.

Premsa i actualitat

Podcasts de l'Espai radiofònic a Radio 5 de la Sociedad Española de Investigación Criminológica.

Recursos en obert

Enllaços a recursos de suport a les víctimes i els seus drets, publicacions, recursos formatius i notícies.
Sociedad española de Investigación Criminológica
Lloc web de la Sociedad española de Investigación Criminológica (SEIC).