Criminologia

Bases de dades

Criminal Justice Database
Base de dades sobre justícia penal.
El Derecho
Base de dades de l'àmbit del dret.
La Ley
Sistema integrat d'informació jurídica.
Vlex
Base de dades de legislació i jurisprudència (autonòmica, estatal i comunitària) a text complet.
Aranzadi
Base de dades de l'àmbit del dret.

Llibres recomanats

Exposició dels temes emergents en aquesta disciplina.
Traditional organized crime in the modern world
Estudi sobre el creixement i la reorganització del crim organitzat en el món modern.

Revistes

Criminology
La revista sobre criminologia amb un factor d'impacte més alt.
Theoretical Criminology
Revista revisada per experts sobre criminologia i ciència penal.
Criminology & Criminal Justice
Articles revisats per experts sobre criminologia i pràctica i justícia criminal.
Criminal Justice Policy Review
Revista multidisciplinària revisada per experts i centrada en l’estudi de polítiques de justícia criminal.
Revista de criminologia de la Biblioteca de la UOC
És la principal font europea d’informació i anàlisis autoritzades de criminologia i justícia penal.

Obres de referència

Diccionari amb els conceptes clau de la ciència forense.
Enciclopèdia de victimologia i de prevenció del crim.
Vocabulari de dret penal i penitenciari
Vocabulari català-castellà amb termes de dret penal, dret processal penal, dret penitenciari i dret penal militar.

Premsa i actualitat

Podcasts de l'Espai radiofònic a Radio 5 de la Sociedad Española de Investigación Criminológica.

Recursos en obert

Enllaços a recursos de suport a les víctimes i els seus drets, publicacions, recursos formatius i notícies.
Sociedad española de Investigación Criminológica
Lloc web de la Sociedad española de Investigación Criminológica (SEIC).