Tarifes del servei

Les tarifes del servei d'obtenció de documents electrònics, fixades per les institucions subministradores, estan subjectes a canvis, però no comporten cap cost associat per a l’usuari. La Biblioteca de la UOC es fa càrrec de les despeses.

Tot seguit, pots consultar la taula de tarifes vigents:

Entitat subministradora Cost
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) 0,12 € per còpia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 5 € un bloc de 10 còpies
0,40 € per full addicional

Altres biblioteques universitàries espanyoles 

5 € un bloc de 40 còpies
1 € per bloc addicional de 10 còpies
OCLC 30 € per la cerca
Altres biblioteques o institucions nacionals i internacionals 5 €/0,5 IFLA voucher per article

El subministrament de còpies està subjecte i no exempt d'IVA, sigui quin sigui el suport (pàgines pdf, pàgines tiff, etc.).