Serveis de la Biblioteca per perfils

Selecciona el perfil que vols consultar

 
Visitant Estudiant Estudiant en pausa
Estudiant de postgrau, màster o doctorat Estudiant d'EducaciOnline, >25, >45 o cursos de formació superior professional Estudiant de formació a mida
Professor o investigador Personal de gestió o membre del patronat FUOC Professor/a col.laborador/a o tutor
Convidat de recerca Alumni Alumni Premium
La Biblioteca respon Enviar-nos qualsevol consulta, suggeriment, reclamació o incidència referent a la informació general sobre el funcionament de la Biblioteca i els seus serveis, col·leccions i recursos electrònics.
Adquisicions Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Atenció de queixes Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Consultes bibliogràfiques Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Formació a mida Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Obtenció de documents electrònics Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Préstec de la UOC Aquest servei no està disponible per al teu perfil.

Membre d'Empreses Associades: demanar en préstec fins a 3 documents in situ. Escriu a empreses.associades@uoc.edu.
Préstec consoricat (PUC) Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Préstec interbibliotecari (PI) Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Recomana'ns un recurs Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Consultes bibliomètriques Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Normalització dels noms d'autor Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Publicació de tesis doctorals en obert Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Suport a les convocatòries d'acreditació de les agències avaluadores Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
La biblioteca de l'aula Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Tramesa de materials Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Cerca de recursos d'aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Reaprofita materials UOC ja existents d'altres assignatures Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Encarrega una autoria nova o revisió Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona el pressupost de recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Analitza i avalua els recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Actualitza la Bibliografia recomanada Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona els recursos d’aprenentatge externs Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Proposa’ns un monogràfic Pots suggerir temes que et semblin interessants perquè els tinguem en consideració.
Formació a l’aula Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Publica treballs finals i material docent en obert Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
La Biblioteca respon Enviar-nos qualsevol consulta, suggeriment, reclamació o incidència referent a la informació general sobre el funcionament de la Biblioteca i els seus serveis, col·leccions i recursos electrònics.
Adquisicions Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Atenció de queixes Enviar-nos qualsevol queixa referent als serveis, col·leccions i recursos electrònics de la Biblioteca.
Consultes bibliogràfiques Sol·licitar orientació sobre com pots fer tu mateix una cerca amb resultats satisfactoris i de qualitat.
Formació a mida Sol·licitar-nos materials de formació específics amb relació a l’ús dels continguts i serveis de la Biblioteca, i també de competències informacionals bàsiques.
Obtenció de documents electrònics Fer fins a 10 peticions de documents electrònics amb finalitats acadèmiques per any, que la Biblioteca assumeix, sense opció de sol·licitar-ne més.
Préstec de la UOC Demanar en préstec fins a 6 documents durant 20 dies, prorrogables tantes vegades com sigui necessari per períodes de 20 dies.
Préstec consorciat (PUC) Demanar en préstec fins a 4 documents, si són impresos, durant 10 dies, i si són audiovisuals, durant 5 dies. Tots dos casos són prorrogables fins a 4 vegades més, per períodes idèntics a l’inicial.
Préstec interbibliotecari (PI) Fer fins a un màxim de 10 peticions de documents amb cost per any en curs, que la Biblioteca assumeix, sense opció de sol·licitar-ne més. La durada del préstec és condicionada per la institució subministradora.
Recomana'ns un recurs Suggerir-nos el recurs que t’agradaria trobar a la Biblioteca de la UOC.
Consultes bibliomètriques Sol·licitar orientació sobre la manera de cercar dades bibliomètriques.
Normalització dels noms d'autor Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Publicació de tesis doctorals en obert Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Suport a les convocatòries d'acreditació de les agències avaluadores Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
La biblioteca de l'aula Consultar des d'un únic espai tots els materials que són imprescindibles per al seguiment i la superació de les assignatures en què t'has matriculat.
Tramesa de materials Rebre els materials propis de la UOC (mòduls didàctics) en suport paper i també altre material obligatori durant el començament de semestre. Els materials sempre seran en l'idioma en què t'has matriculat. Alguns materials propis de la UOC (mòduls didàctics), però, només estan disponibles en suport electrònic des de l'espai Biblioteca de l'aula. Pots sol•licitar no rebre els materials en suport paper en el moment de formalitzar la matrícula.
Cerca de recursos d'aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Reaprofita materials UOC ja existents d'altres assignatures Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Encarrega una autoria nova o revisió Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona el pressupost de recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Analitza i avalua els recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Actualitza la Bibliografia recomanada Aquest servei no està disponible per al teu perfil.Pots consultar la bibliografia recomanada des de l’aula de la teva assignatura i també des del web de la Biblioteca, Recursos / Bibliografia recomanada.
Gestiona els recursos d’aprenentatge externs Pots consultar els recursos d’aprenentatge que l’equip docent ha triat i tenir-hi accés des de l’apartat Materials i fonts d’informació de la teva assignatura, per a fer un  seguiment correcte de l’assignatura o les assignatures de les quals t’has matriculat.
Proposa’ns un monogràfic Pots suggerir temes que et semblin interessants perquè els tinguem en consideració.
Formació a l’aula Pots sol·licitar-nos formació específica amb relació a l’ús dels continguts i els serveis de la Biblioteca, i també respecte a competències informacionals.
Publica treballs finals i material docent en obert Enviar-nos qualsevol consulta o incidència que tinguis durant el procés d’autodipòsit del treball final de grau, el treball final de màster o el pràcticum.Si necessites informació de com es fan les cerques en el repositori, et podem assessorar i ajudar.I si tens qualsevol suggeriment, reclamació o queixa relacionada amb el repositori institucional O2, el seu funcionament, els serveis, les col·leccions, etc., no dubtis a fer-nos-ho saber
La Biblioteca respon Enviar-nos qualsevol consulta, suggeriment, reclamació o incidència referent a la informació general sobre el funcionament de la Biblioteca i els seus serveis, col·leccions i recursos electrònics.
Adquisicions Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Atenció de queixes Enviar-nos qualsevol queixa referent als serveis, col·leccions i recursos electrònics de la Biblioteca.
Consultes bibliogràfiques Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Formació a mida Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Obtenció de documents electrònics Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Préstec de la UOC Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Préstec consorciat (PUC) Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Préstec interbibliotecari (PI) Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Recomana'ns un recurs Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Consultes bibliomètriques Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Normalització dels noms d'autor Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Publicació de tesis doctorals en obert Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Suport a les convocatòries d'acreditació de les agències avaluadores Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
La biblioteca de l'aula Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Tramesa de materials Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Cerca de recursos d'aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Reaprofita materials UOC ja existents d'altres assignatures Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Encarrega una autoria nova o revisió Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona el pressupost de recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Analitza i avalua els recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Actualitza la Bibliografia recomanada Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona els recursos d’aprenentatge externs Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Proposa’ns un monogràfic Pots suggerir temes que et semblin interessants perquè els tinguem en consideració.
Formació a l’aula Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Publica treballs finals i material docent en obert Enviar-nos qualsevol consulta o incidència que tinguis durant el procés d’autodipòsit del treball final de grau, el treball final de màster o el pràcticum.Si necessites informació de com es fan les cerques en el repositori, et podem assessorar i ajudar.I si tens qualsevol suggeriment, reclamació o queixa relacionada amb el repositori institucional O2, el seu funcionament, els serveis, les col·leccions, etc., no dubtis a fer-nos-ho saber
La Biblioteca respon Enviar-nos qualsevol consulta, suggeriment, reclamació o incidència referent a la informació general sobre el funcionament de la Biblioteca i els seus serveis, col·leccions i recursos electrònics.
Adquisicions Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Atenció de queixes Enviar-nos qualsevol queixa referent als serveis, col·leccions i recursos electrònics de la Biblioteca.
Consultes bibliogràfiques Sol·licitar orientació sobre com pots fer tu mateix una cerca amb resultats satisfactoris i de qualitat.
Formació a mida Sol·licitar-nos materials de formació específics amb relació a l’ús dels continguts i serveis de la Biblioteca, i també de competències informacionals bàsiques.
Obtenció de documents electrònics Fer fins a 10 peticions de documents electrònics amb finalitats acadèmiques per any, que la Biblioteca assumeix, sense opció de sol·licitar-ne més.
Préstec de la UOC Demanar en préstec fins a 8 documents durant 20 dies, prorrogables tantes vegades com sigui necessari per períodes de 20 dies.
Préstec consorciat (PUC) Demanar en préstec fins a 8 documents, si són impresos, durant 20 dies, i si són audiovisuals, durant 5 dies. Tots dos casos són prorrogables fins a 4 vegades més, per períodes idèntics a l’inicial.
Préstec interbibliotecari (PI) Fer fins a un màxim de 10 peticions de documents amb cost per any en curs, que la Biblioteca assumeix, sense opció a sol·licitar-ne més. La durada del préstec és condicionada per la institució subministradora.
Recomana'ns un recurs Suggerir-nos el recurs que t’agradaria trobar a la Biblioteca de la UOC.
Consultes bibliomètriques Sol·licitar orientació sobre la manera de cercar dades bibliomètriques.
Normalització dels noms d'autor Sol·licitar-nos la normalització del teu nom d’autor.
Publicació de tesis doctorals en obert Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Suport a les convocatòries d'acreditació de les agències avaluadores Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
La biblioteca de l'aula Consultar des d'un únic espai tots els materials que són imprescindibles per al seguiment i la superació de les assignatures en què t'has matriculat.
Tramesa de materials Rebre els materials propis de la UOC (mòduls didàctics) en suport paper i també altre material obligatori durant el començament de semestre. Els materials sempre seran en l'idioma en què t'has matriculat. Alguns materials propis de la UOC (mòduls didàctics), però, només estan disponibles en suport electrònic des de l'espai Biblioteca de l'aula. Pots sol•licitar no rebre els materials en suport paper en el moment de formalitzar la matrícula.
Cerca de recursos d'aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Reaprofita materials UOC ja existents d'altres assignatures Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Encarrega una autoria nova o revisió Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona el pressupost de recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Analitza i avalua els recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Actualitza la Bibliografia recomanada Aquest servei no està disponible per al teu perfil.Pots consultar la bibliografia recomanada des de l’aula de la teva assignatura i també des del web de la Biblioteca, Recursos / Bibliografia recomanada.
Gestiona els recursos d’aprenentatge externs Pots consultar els recursos d’aprenentatge que l’equip docent ha triat i tenir-hi accés des de l’apartat Materials i fonts d’informació de la teva assignatura, per a fer un  seguiment correcte de l’assignatura o les assignatures de les quals t’has matriculat.
Proposa’ns un monogràfic Pots suggerir temes que et semblin interessants perquè els tinguem en consideració.
Formació a l’aula Pots sol·licitar-nos formació específica amb relació a l’ús dels continguts i els serveis de la Biblioteca, i també respecte a competències informacionals.
Publica treballs finals i material docent en obert Enviar-nos qualsevol consulta o incidència que tinguis durant el procés d’autodipòsit del treball final de grau, el treball final de màster o el pràcticum.Si necessites informació de com es fan les cerques en el repositori, et podem assessorar i ajudar.I si tens qualsevol suggeriment, reclamació o queixa relacionada amb el repositori institucional O2, el seu funcionament, els serveis, les col·leccions, etc., no dubtis a fer-nos-ho saber
La Biblioteca respon Enviar-nos qualsevol consulta, suggeriment, reclamació o incidència referent a la informació general sobre el funcionament de la Biblioteca i els seus serveis, col·leccions i recursos electrònics.
Adquisicions Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Atenció de queixes Enviar-nos qualsevol queixa referent als serveis, col·leccions i recursos electrònics de la Biblioteca.
Consultes bibliogràfiques Sol·licitar orientació sobre com pots fer tu mateix una cerca amb resultats satisfactoris i de qualitat.
Formació a mida Sol·licitar-nos materials de formació específics amb relació a l'ús dels continguts i serveis de la Biblioteca, i també de competències informacionals bàsiques.
Obtenció de documents electrònics Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Préstec de la UOC Demanar en préstec fins a 4 documents durant 12 dies, prorrogables tantes vegades com sigui necessari per períodes de 12 dies.
Préstec consorciat (PUC) Demanar en préstec fins a 4 documents, si són impresos, durant 10 dies, i si són audiovisuals, durant 5 dies. Tots dos casos són prorrogables fins a 4 vegades més, per períodes idèntics a l’inicial.
Préstec interbibliotecari (PI) Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Recomana'ns un recurs Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Consultes bibliomètriques Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Normalització dels noms d'autor Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Publicació de tesis doctorals en obert Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Suport a les convocatòries d'acreditació de les agències avaluadores Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
La biblioteca de l'aula Consultar des d'un únic espai tots els materials que són imprescindibles per al seguiment i la superació de les assignatures en què t'has matriculat.
Tramesa de materials Rebre els materials propis de la UOC (mòduls didàctics) en suport paper i també altre material obligatori durant el començament de semestre. Els materials sempre seran en l'idioma en què t'has matriculat. Alguns materials propis de la UOC (mòduls didàctics), però, només estan disponibles en suport electrònic des de l'espai Biblioteca de l'aula. Pots sol•licitar no rebre els materials en suport paper en el moment de formalitzar la matrícula.
Cerca de recursos d'aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Reaprofita materials UOC ja existents d'altres assignatures Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Encarrega una autoria nova o revisió Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona el pressupost de recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Analitza i avalua els recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Actualitza la Bibliografia recomanada Aquest servei no està disponible per al perfil. teu Pots consultar la bibliografia recomanada des de l’aula de la teva assignatura i també des del web de la Biblioteca, Recursos / Bibliografia recomanada.
Gestiona els recursos d’aprenentatge externs Pots consultar els recursos d’aprenentatge que l’equip docent ha triat i tenir-hi accés des de l’apartat Materials i fonts d’informació de la teva assignatura, per a fer un  seguiment correcte de l’assignatura o les assignatures de les quals t’has matriculat.
Proposa’ns un monogràfic Pots suggerir temes que et semblin interessants perquè els tinguem en consideració.
Formació a l’aula Pots sol·licitar-nos formació específica amb relació a l’ús dels continguts i els serveis de la Biblioteca, i també respecte a competències informacionals.
Publica treballs finals i material docent en obert Enviar-nos qualsevol consulta o incidència que tinguis durant el procés d’autodipòsit del treball final de grau, el treball final de màster o el pràcticum.Si necessites informació de com es fan les cerques en el repositori, et podem assessorar i ajudar.I si tens qualsevol suggeriment, reclamació o queixa relacionada amb el repositori institucional O2, el seu funcionament, els serveis, les col·leccions, etc., no dubtis a fer-nos-ho saber
La Biblioteca respon Enviar-nos qualsevol consulta, suggeriment, reclamació o incidència referent a la informació general sobre el funcionament de la Biblioteca i els seus serveis, col·leccions i recursos electrònics.
Adquisicions Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Atenció de queixes Enviar-nos qualsevol queixa referent als serveis, col·leccions i recursos electrònics de la Biblioteca.
Consultes bibliogràfiques Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Formació a mida Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Obtenció de documents electrònics Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Préstec de la UOC Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Préstec consorciat (PUC) Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Préstec interbibliotecari (PI)  Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Recomana'ns un recurs Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Consultes bibliomètriques Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Normalització dels noms d'autor Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Publicació de tesis doctorals en obert Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Suport a les convocatòries d'acreditació de les agències avaluadores Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
La biblioteca de l'aula Consultar des d'un únic espai tots els materials que són imprescindibles per al seguiment i la superació de les assignatures en què t'has matriculat.
Tramesa de materials Rebre els materials propis de la UOC (mòduls didàctics) en suport paper i també altre material obligatori durant el començament de semestre. Els materials sempre seran en l'idioma en què t'has matriculat. Alguns materials propis de la UOC (mòduls didàctics), però, només estan disponibles en suport electrònic des de l'espai Biblioteca de l'aula. Pots sol•licitar no rebre els materials en suport paper en el moment de formalitzar la matrícula.
Cerca de recursos d'aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Reaprofita materials UOC ja existents d'altres assignatures Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Encarrega una autoria nova o revisió Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona el pressupost de recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Analitza i avalua els recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Actualitza la Bibliografia recomanada Aquest servei no està disponible per al teu perfil.Pots consultar la bibliografia recomanada des de l’aula de la teva assignatura i també des del web de la Biblioteca, Recursos / Bibliografia recomanada.
Gestiona els recursos d’aprenentatge externs Pots consultar els recursos d’aprenentatge que l’equip docent ha triat i tenir-hi accés des de l’apartat Materials i fonts d’informació de la teva assignatura, per a fer un  seguiment correcte de l’assignatura o les assignatures de les quals t’has matriculat.
Proposa’ns un monogràfic Pots suggerir temes que et semblin interessants perquè els tinguem en consideració.
Formació a l’aula Pots sol·licitar-nos formació específica amb relació a l’ús dels continguts i els serveis de la Biblioteca, i també respecte a competències informacionals.
Publica treballs finals i material docent en obert Enviar-nos qualsevol consulta o incidència que tinguis durant el procés d’autodipòsit del treball final de grau, el treball final de màster o el pràcticum.Si necessites informació de com es fan les cerques en el repositori, et podem assessorar i ajudar.I si tens qualsevol suggeriment, reclamació o queixa relacionada amb el repositori institucional O2, el seu funcionament, els serveis, les col·leccions, etc., no dubtis a fer-nos-ho saber
La Biblioteca respon Enviar-nos qualsevol consulta, suggeriment, reclamació o incidència referent a la informació general sobre el funcionament de la Biblioteca i els seus serveis, col·leccions i recursos electrònics.
Adquisicions Sol·licitar-nos l'adquisició d'un llibre o d'una revista. Adreçar-te a la Biblioteca per a saber l'estat de la teva sol•licitud.
Atenció de queixes Enviar-nos qualsevol queixa referent als serveis, col·leccions i recursos electrònics de la Biblioteca.
Consultes bibliogràfiques Sol·licitar un informe personalitzat sobre l’objecte de recerca concret que t’interessi.
Formació a mida Sol·licitar-nos materials de formació específics amb relació a l’ús dels continguts i serveis de la Biblioteca, i també de competències informacionals bàsiques. Sol·licitar sessions de formació in situ.
Obtenció de documents electrònics Fer totes les peticions necessàries de documents electrònics amb finalitats investigadores sense límit. La Biblioteca n’assumeix la despesa.
Préstec de la UOC Demanar en préstec fins a 10 documents durant 60 dies, prorrogables tantes vegades com sigui necessari per períodes de 60 dies.
Préstec consorciat (PUC) Demanar en préstec fins a 8 documents, si són impresos, durant 20 dies, i si són audiovisuals, durant 5 dies. Tots dos casos són prorrogables fins a 4 vegades més, per períodes idèntics a l’inicial. 
Préstec interbibliotecari (PI) Fer totes les peticions de documents necessàries sense límit. La Biblioteca n’assumeix la despesa. La durada del préstec és condicionada per la institució subministradora.
Recomana'ns un recurs Suggerir-nos el recurs que t’agradaria trobar a la Biblioteca de la UOC. Adreçar-te a la Biblioteca per a saber l’estat del teu suggeriment.
Consultes bibliomètriques Sol•licitar orientació sobre la manera de cercar dades bibliomètriques.
Sol•licitar orientació o un informe sobre l’avaluació de les publicacions d’uns estudis de la UOC, d’un grup de recerca o del teu CV.
Sol•licitar orientació o un informe sobre les publicacions on pots publicar articles.
Normalització dels noms d'autor Sol·licitar-nos la normalització del teu nom d’autor.
Publicació de tesis doctorals en obert Sol·licitar-nos que publiquem la teva tesi doctoral al repositori institucional de la UOC, l’O2, i al repositori cooperatiu TDX.
Suport a les convocatòries d'acreditació de les agències avaluadores Sol·licitar-nos suport per a emplenar l’apartat de publicacions dels currículums normalitzats de les sol·licituds per a les convocatòries d’avaluació de les agències avaluadores. Sol·licitar-nos orientació de com se cerquen les dades bibliomètriques o indicadors de qualitat de les teves publicacions.
La biblioteca de l'aula Enviar-nos les teves peticions per a afegir o modificar els recursos d'aprenentatge de les assignatures de les quals ets responsable tenint en compte les indicacions i el calendari de terminis establert. Per a qualsevol dubte o consulta et pots posar en contacte amb els responsables de la Biblioteca de l'aula referents dels teus estudis.
Tramesa de materials Demanar rebre una còpia dels materials propis de la UOC (mòduls didàctics) de les assignatures de què ets responsable.
Cerca de recursos d'aprenentatge Pots sol•licitar les teves cerques de recursos d’aprenentatge per a una assignatura o programa per mitjà del formulari tenint en compte les indicacions i els terminis establerts
Reaprofita materials UOC ja existents d'altres assignatures Pots demanar que s’associïn a la teva assignatura o assignatures materials en ús en altres assignatures.
Encarrega una autoria nova o revisió Pots demanar, per a les assignatures de les quals ets responsable, que es facin les gestions necessàries per a crear de nou o revisar recursos d’aprenentatge que requereixen gestionar contractes d’autoria, i també encarregar-ne l’edició.
Gestiona el pressupost de recursos d'aprenentatge Pots demanar, per a les assignatures de què ets responsable, la creació o revisió de recursos d'aprenentatge propis de la UOC, i amb aquesta petició, la reserva de pressupost d'inversions associada; també demanar modificar o anul·lar recursos d'aprenentatge del pressupost en curs. Cal que facis arribar la teva petició via la mànager de programa dels teus estudis
Analitza i avalua els recursos d’aprenentatge Pots sol·licitar-nos assessorament i acompanyament en l’avaluació dels recursos d’aprenentatge de les aules de les teves assignatures (anàlisi de costos, usos i qualitat)
Actualitza la Bibliografia recomanada Pots afegir, modificar o eliminar documents de la bibliografia recomanada de la teva assignatura.Adreçar-te a la Biblioteca per a saber l'estat de la teva sol·licitud
Gestiona els recursos d’aprenentatge externs Pots entrar les teves peticions a l’eina T-REX per a sol·licitar, renovar o eliminar recursos externs de la teva assignatura.També pots sol·licitar altres recursos externs (llibre-manual, pel·lícula, programari, etc.) tenint en compte les indicacions i el calendari establert
Proposa’ns un monogràfic Pots sol•licitar l'elaboració i publicació d'un recull monogràfic de recursos sobre un tema que pot servir de recurs a l'aula com a suport d'una activitat, un debat o qualsevol altra acció docent, a més de caixa d'eines.
Formació a l’aula Pots sol·licitar-nos formació específica amb relació a l’ús dels continguts i els serveis de la Biblioteca, i també respecte a competències informacionals. Sol·licitar-nos formació específica per als estudiants d’una assignatura amb relació a l’ús dels continguts i els serveis de la Biblioteca, i també respecte a competències informacionals.
Publica treballs finals i material docent en obert Enviar-nos qualsevol consulta o incidència que tinguis durant el procés d’autodipòsit de qualsevol tipus de document que hagis creat durant l’activitat docent o de recerca en el marc de la UOC: vídeos formatius, guies d’estudi (GES), PAC, exàmens, resolució d’exàmens, preprints, postprints, articles, comunicacions, congressos, etc.; o durant el procés d’autodipòsit dels treballs finals de grau, els treballs finals de màster o els pràcticums dels estudiants.>Enviar-nos una consulta si necessites assessorament sobre com es busquen documents en el repositori.I si tens qualsevol suggeriment, reclamació o queixa relacionada amb el repositori institucional O2, el seu funcionament, els serveis, les col•leccions, etc., no dubtis a fer-nos-ho saber.
La Biblioteca respon Enviar-nos qualsevol consulta, suggeriment, reclamació o incidència referent a la informació general sobre el funcionament de la Biblioteca i els seus serveis, col·leccions i recursos electrònics.
Adquisicions Sol·licitar-nos l'adquisició d'un llibre o d'una revista. Adreçar-te a la Biblioteca per a saber l'estat de la teva sol•licitud.
Atenció de queixes Fer-nos arribar la queixa que tinguis per mitjà del formulari del servei.
Consultes bibliogràfiques Sol·licitar un informe personalitzat sobre l’objecte de recerca concret que t’interessi.
Formació a mida Sol·licitar-nos materials de formació específics amb relació a l’ús dels continguts i serveis de la Biblioteca, i també de competències informacionals bàsiques. Sol·licitar sessions de formació in situ.
Obtenció de documents electrònics Fer totes les peticions necessàries de documents electrònics amb finalitats investigadores sense límit. La Biblioteca n'assumeix la despesa.
Préstec de la UOC Demanar en préstec fins a 10 documents durant 60 dies, prorrogables tantes vegades com sigui necessari per períodes de 60 dies.
Préstec consorciat (PUC) Demanar en préstec fins a 8 documents, si són impresos, durant 20 dies, i si són audiovisuals, durant 5 dies. Tots dos casos són prorrogables fins a 4 vegades més, per períodes idèntics a l’inicial. 
Préstec interbibliotecari (PI) Fer totes les peticions de documents necessàries sense límit. La Biblioteca n’assumeix la despesa. Els terminis de lliurament dels documents sol·licitats són condicionats per les institucions proveïdores.
Recomana'ns un recurs Suggerir-nos el recurs que t’agradaria trobar a la Biblioteca de la UOC. Adreçar-te a la Biblioteca per a saber l’estat del teu suggeriment.
Consultes bibliomètriques Sol·licitar orientació sobre la manera de cercar dades bibliomètriques. Sol·licitar orientació o un informe sobre l’avaluació de les publicacions d’uns estudis de la UOC, d’un grup de recerca o del teu CV. Sol·licitar orientació o un informe sobre les publicacions on pots publicar articles.
Normalització dels noms d'autor Sol·licitar-nos la normalització del teu nom d’autor.
Publicació de tesis doctorals en obert Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Suport a les convocatòries d'acreditació de les agències avaluadores Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
La biblioteca de l'aula Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Tramesa de materials Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Cerca de recursos d'aprenentatge Pots sol•licitar les teves cerques de recursos, associades a un informe de màrqueting o una proposta per a oferir un nou programa a la universitat, per mitjà del formulari tenint en compte les indicacions i els terminis establerts
Reaprofita materials UOC ja existents d'altres assignatures L’equip de gestió dels estudis (MP i TGA) pot fer arribar la petició mitjançant aquesta opció en nom del PRA (professor responsable de l’assignatura)
Encarrega una autoria nova o revisió Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona el pressupost de recursos d'aprenentatge Com a mànager de programa i/o tècnica de gestió acadèmica dels estudis, pots notificar una nova necessitat, una modificació i/o una anul·lació de pressupost d'inversió de recursos d'aprenentatge dels teus programes/estudis
Analitza i avalua els recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Actualitza la Bibliografia recomanada Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona els recursos d’aprenentatge externs Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Proposa’ns un monogràfic Pots sol•licitar l'elaboració i publicació d'un recull monogràfic de recursos sobre un tema relacionat amb l'activitat de la teva unitat de gestió.
Formació a l’aula Pots sol·licitar-nos formació específica amb relació a l’ús dels continguts i els serveis de la Biblioteca, i també respecte a competències informacionals.
Publica treballs finals i material docent en obert Enviar-nos qualsevol consulta o incidència que tinguis durant el procés de publicació en el repositori institucional de qualsevol tipus de document que hagis creat durant l’activitat en el marc de la UOC: vídeos, memòries, articles, informes, etc.Enviar-nos una consulta si necessites assessorament sobre com es busquen documents en el repositori.I si tens qualsevol suggeriment, reclamació o queixa relacionada amb el repositori institucional O2, el seu funcionament, els serveis, les col•leccions, etc., no dubtis a fer-nos-ho saber.
La Biblioteca respon Enviar-nos qualsevol consulta, suggeriment, reclamació o incidència referent a la informació general sobre el funcionament de la Biblioteca i els seus serveis, col·leccions i recursos electrònics.
Adquisicions Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Atenció de queixes Enviar-nos qualsevol queixa referent als serveis, col·leccions i recursos electrònics de la Biblioteca.
Consultes bibliogràfiques Sol·licitar orientació sobre com pots fer tu mateix una cerca amb resultats satisfactoris i de qualitat.
Formació a mida Sol·licitar-nos materials de formació específics amb relació a l’ús dels continguts i serveis de la Biblioteca, i també de competències informacionals bàsiques.
Obtenció de documents electrònics Fer fins a 10 peticions de documents electrònics amb finalitats acadèmiques per any, que la Biblioteca assumeix, sense opció de sol·licitar-ne més.
Préstec de la UOC Demanar en préstec fins a 8 documents durant 20 dies, prorrogables ftantes vegades com sigui necessari per períodes de 20 dies.
Préstec consorciat (PUC) Demanar en préstec fins a 8 documents, si són impresos, durant 20 dies, i si són audiovisuals, durant 5 dies. Tots dos casos són prorrogables fins a 4 vegades més, per períodes idèntics a l’inicial. La sol·licitud s'ha de fer sempre per mitjà del web.
Préstec interbibliotecari (PI) Fer fins a un màxim de 10 peticions de documents amb cost per any en curs, que la Biblioteca assumeix, sense opció de sol·licitar-ne més. La durada del préstec és condicionada per la institució subministradora.
Recomana'ns un recurs Suggerir-nos el recurs que t’agradaria trobar a la Biblioteca de la UOC. Adreçar-te a la Biblioteca per a saber l’estat del teu suggeriment.
Consultes bibliomètriques Sol·licitar orientació sobre la manera de cercar dades bibliomètriques.
Sol·licitar orientació o un informe sobre l’avaluació de les publicacions d’uns estudis de la UOC, d’un grup de recerca o del teu CV.
Sol·licitar orientació o un informe sobre les publicacions on pots publicar articles.
Normalització dels noms d'autor Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Publicació de tesis doctorals en obert Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Suport a les convocatòries d'acreditació de les agències avaluadores Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
La biblioteca de l'aula Fer arribar la teva proposta de configuració de l'espai Biblioteca de l'aula (Materials i fonts) al teu PRA (professor responsable de l'assignatura) perquè ens la pugui enviar tenint en compte les indicacions i el calendari de terminis establert.
Tramesa de materials Rebre els materials propis de la UOC (mòduls didàctics) de les assignatures que imparteixes durant el començament de semestre.
Cerca de recursos d'aprenentatge Gestionar a través del professor responsable de l’assignatura la necessitat de sol•licitar les teves cerques de recursos d’aprenentatge per a una assignatura o programa per mitjà del formulari tenint en compte les indicacions i els terminis establerts.
Reaprofita materials UOC ja existents d'altres assignatures Fer arribar la teva proposta al PRA (professor responsable de l’assignatura) perquè la valori i la pugui demanar.
Encarrega una autoria nova o revisió Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona el pressupost de recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Analitza i avalua els recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Actualitza la Bibliografia recomanada Pots fer arribar la teva proposta de bibliografia recomanada al teu PRA (professor responsable de l’assignatura) perquè ens la pugui enviar.
Gestiona els recursos d’aprenentatge externs Pots fer arribar la teva proposta de recursos externs al teu PRA perquè ens la pugui enviar, tenint en compte les indicacions i el calendari establert.
Proposa’ns un monogràfic Pots fer arribar la teva proposta de recull monogràfic de recursos al teu PRA (professor responsable de l'assignatura) perquè ens la pugui sol•licitar
Formació a l’aula Pots sol·licitar-nos formació específica amb relació a l’ús dels continguts i els serveis de la Biblioteca, i també respecte a competències informacionals.Fer arribar una proposta de formació a l’aula al professor o professora responsable de l’assignatura perquè ens la pugui sol•licitar, tenint en compte les indicacions i el termini establert.
Publica treballs finals i material docent en obert Enviar-nos qualsevol consulta o incidència que tinguis durant el procés d’autodipòsit de qualsevol tipus de document que hagis creat durant l’activitat docent o de recerca en el marc de la UOC: vídeos formatius, guies d’estudi (GES), PAC, exàmens, resolució d’exàmens, preprints, postprints, articles, comunicacions, congressos, etc.Enviar-nos una consulta si necessites assessorament sobre com es busquen documents en el repositori.I si tens qualsevol suggeriment, reclamació o queixa relacionada amb el repositori institucional O2, el seu funcionament, els serveis, les col•leccions, etc., no dubtis a fer-nos-ho saber.
La Biblioteca respon Enviar-nos qualsevol consulta, suggeriment, reclamació o incidència referent a la informació general sobre el funcionament de la Biblioteca i els seus serveis, col·leccions i recursos electrònics.
Adquisicions Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Atenció de queixes Enviar-nos qualsevol queixa referent als serveis, col·leccions i recursos electrònics de la Biblioteca.
Consultes bibliogràfiques Sol·licitar un informe personalitzat sobre l’objecte de recerca concret que t’interessi.
Formació a mida Sol·licitar-nos materials de formació específics amb relació a l’ús dels continguts i serveis de la Biblioteca, i també de competències informacionals bàsiques. Sol·licitar sessions de formació.
Obtenció de documents electrònics Fer fins a 10 peticions de documents electrònics amb finalitats acadèmiques per any, que la Biblioteca assumeix, sense opció de sol·licitar-ne més.
Préstec de la UOC Demanar en préstec fins a 6 documents durant 10 dies, prorrogables tantes vegades com sigui necessari per períodes de 10 dies.
Préstec consorciat (PUC) Demanar en préstec fins a 4 documents, si són impresos, durant 10 dies, i si són audiovisuals, durant 5 dies. Tots dos casos són prorrogables fins a 4 vegades més, per períodes idèntics a l’inicial.
Préstec interbibliotecari (PI) Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Recomana'ns un recurs Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Consultes bibliomètriques Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Normalització dels noms d'autor Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Publicació de tesis doctorals en obert Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Suport a les convocatòries d'acreditació de les agències avaluadores Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
La biblioteca de l'aula Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Tramesa de materials Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Cerca de recursos d'aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Reaprofita materials UOC ja existents d'altres assignatures Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Encarrega una autoria nova o revisió Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona el pressupost de recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Analitza i avalua els recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Actualitza la Bibliografia recomanada Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona els recursos d’aprenentatge externs Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Proposa’ns un monogràfic Pots suggerir temes que et semblin interessants perquè els tinguem en consideració.
Formació a l’aula Pots sol·licitar-nos formació específica amb relació a l’ús dels continguts i els serveis de la Biblioteca, i també respecte a competències informacionals.
Publica treballs finals i material docent en obert Enviar-nos qualsevol consulta o incidència que tinguis durant el procés d’autodipòsit del treball final de grau, el treball final de màster o el pràcticum.Si necessites informació de com es fan les cerques en el repositori, et podem assessorar i ajudar. I si tens qualsevol suggeriment, reclamació o queixa relacionada amb el repositori institucional O2, el seu funcionament, els serveis, les col·leccions, etc., no dubtis a fer-nos-ho saber.
La Biblioteca respon Enviar-nos qualsevol consulta, suggeriment, reclamació o incidència referent a la informació general sobre el funcionament de la Biblioteca i els seus serveis, col·leccions i recursos electrònics.
Adquisicions Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Atenció de queixes Enviar-nos qualsevol queixa referent als serveis, col·leccions i recursos electrònics de la Biblioteca.
Consultes bibliogràfiques Sol·licitar orientació sobre com pots fer tu mateix una cerca amb resultats satisfactoris i de qualitat.
Formació a mida Sol·licitar-nos materials de formació específics amb relació a l’ús dels continguts i serveis de la Biblioteca, i també de competències informacionals bàsiques.
Obtenció de documents electrònics Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Préstec de la UOC Demanar en préstec fins a 4 documents durant 10 dies, prorrogables tantes vegades com sigui necessari per períodes de 10 dies.
Préstec consorciat (PUC) Demanar en préstec fins a 4 documents, si són impresos, durant 10 dies, i si són audiovisuals, durant 5 dies. Tots dos casos són prorrogables fins a 4 vegades més, per períodes idèntics a l’inicial. 
Préstec interbibliotecari (PI) Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Recomana'ns un recurs Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Consultes bibliomètriques Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Normalització dels noms d'autor Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Publicació de tesis doctorals en obert Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Suport a les convocatòries d'acreditació de les agències avaluadores Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
La biblioteca de l'aula Consultar la versió digital més actualitzada dels materials de les assignatures que has cursat per mitjà de Campus > Secretaria > Els meus materials.
Tramesa de materials Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Cerca de recursos d'aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Reaprofita materials UOC ja existents d'altres assignatures Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Encarrega una autoria nova o revisió Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona el pressupost de recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Analitza i avalua els recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Actualitza la Bibliografia recomanada Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona els recursos d’aprenentatge externs Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Proposa’ns un monogràfic Pots suggerir temes que et semblin interessants perquè els tinguem en consideració.
Formació a l’aula Pots sol·licitar-nos materials de formació específics amb relació a l’ús dels continguts i serveis de la Biblioteca, i també de competències informacionals bàsiques
Publica treballs finals i material docent en obert Enviar-nos qualsevol consulta o incidència que tinguis durant el procés d’autodipòsit del treball final de grau, el treball final de màster o el pràcticum.Si necessites informació de com es fan les cerques en el repositori, et podem assessorar i ajudar. I si tens qualsevol suggeriment, reclamació o queixa relacionada amb el repositori institucional O2, el seu funcionament, els serveis, les col·leccions, etc., no dubtis a fer-nos-ho saber.
La Biblioteca respon Enviar-nos qualsevol consulta, suggeriment, reclamació o incidència referent a la informació general sobre el funcionament de la Biblioteca i els seus serveis, col·leccions i recursos electrònics.
Adquisicions Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Atenció de queixes Enviar-nos qualsevol queixa referent als serveis, col·leccions i recursos electrònics de la Biblioteca.
Consultes bibliogràfiques Sol·licitar orientació sobre com pots fer tu mateix una cerca amb resultats satisfactoris i de qualitat.
Formació a mida Sol·licitar-nos materials de formació específics amb relació a l’ús dels continguts i serveis de la Biblioteca, i també de competències informacionals bàsiques.
Obtenció de documents electrònics Demanar  documents electrònics amb cost assumit per la biblioteca amb finalitats acadèmiques.
Préstec de la UOC Demanar en préstec fins a 4 documents durant 10 dies, prorrogables tantes vegades com sigui necessari per períodes de 10 dies.
Préstec consorciat (PUC) Demanar en préstec fins a 4 documents, si són impresos, durant 10 dies, i si són audiovisuals, durant 5 dies. Tots dos casos són prorrogables fins a 4 vegades més, per períodes idèntics a l’inicial. 
Préstec interbibliotecari (PI) Demanar documents a altres biblioteques. La durada del préstec és condicionada per la institució subministradora.
Recomana'ns un recurs Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Consultes bibliomètriques Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Normalització dels noms d'autor Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Publicació de tesis doctorals en obert Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Suport a les convocatòries d'acreditació de les agències avaluadores Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
La biblioteca de l'aula Consultar la versió digital més actualitzada dels materials de les assignatures que has cursat per mitjà de Campus > Secretaria > Els meus materials.
Tramesa de materials Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Cerca de recursos d'aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Reaprofita materials UOC ja existents d'altres assignatures Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Encarrega una autoria nova o revisió Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona el pressupost de recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Analitza i avalua els recursos d’aprenentatge Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Actualitza la Bibliografia recomanada Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Gestiona els recursos d’aprenentatge externs Aquest servei no està disponible per al teu perfil.
Proposa’ns un monogràfic Pots suggerir temes que et semblin interessants perquè els tinguem en consideració.
Formació a l’aula Pots sol·licitar-nos materials de formació específics amb relació a l’ús dels continguts i serveis de la Biblioteca, i també de competències informacionals bàsiques
Publica treballs finals i material docent en obert Enviar-nos qualsevol consulta o incidència que tinguis durant el procés d’autodipòsit del treball final de grau, el treball final de màster o el pràcticum.Si necessites informació de com es fan les cerques en el repositori, et podem assessorar i ajudar. I si tens qualsevol suggeriment, reclamació o queixa relacionada amb el repositori institucional O2, el seu funcionament, els serveis, les col·leccions, etc., no dubtis a fer-nos-ho saber.