Què és la tramesa opcional?

Consisteix a oferir als estudiants de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria i màster universitari la possibilitat de renunciar a l'enviament de la versió en paper dels materials propis de la UOC (mòduls didàctics) amb la voluntat d'avançar cap a la sostenibilitat i cap a les accions respectuoses amb el medi ambient.

Aquesta opció està disponible en el moment de la matrícula. No hi ha tramesa opcional en totes les assignatures. No en tenen, per exemple, les assignatures repetides o convalidades ni les que tenen recursos d'aprenentatge que, per les seves característiques, necessiten un enviament físic.