Publicació de tesis doctorals en obert

Un cop hagis llegit i defensat la teva tesi doctoral, la publiquem en obert, tant al repositori institucional de la UOC (O2), com al repositori cooperatiu Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

Com funciona?

Per a iniciar el procés de publicació en obert cal que omplis el formulari i adjuntis la documentació següent:

  • la fitxa de dades amb tots els camps degudament omplerts, inclòs el resum de la tesi doctoral en català, castellà i anglès d’una extensió aproximada d'unes 150 paraules per cada llengua.
  • el text complet de la tesi doctoral, en format PDF. La tesi es pot presentar dividida en capítols, o seccions, per facilitar-ne la consulta.

Recorda que per poder fer el dipòsit de la teva tesi doctoral a la secretaria de doctorat, hauràs de lliurar un comprovant de l’enviament d’aquest formulari. Pots veure el procediment del tràmit de dipòsit i lectura de la tesi doctoral a la secretaria del teu doctorat del Campus Virtual.

Si la tesi conté articles publicats en revistes especialitzades i/o científiques, aquests es poden introduir a l’O2 i a TDX amb el permís de l’editor. La majoria de les revistes permeten incloure còpia dels articles (en versió preliminar o definitiva) en els repositoris institucionals com l’O2 i TDX. Si no s’obté el permís de l’editor, es poden incloure als dos repositoris les parts de la tesi en què no es reprodueixen els articles, com ara el cos de la tesi (introducció, metodologia, resultats, etc.) i substituir el text dels articles per una referència bibliogràfica. Si la Biblioteca de la UOC té contractada la versió electrònica de la revista on estan publicats els articles també s’hi pot afegir un enllaç.

En el cas de doctorands que tingueu previst publicar en una revista o editorial que no permeti que el treball hagi estat publicat o difós prèviament, el procediment serà el mateix però el doctorand informarà SBSR de la data estimada en què se’n podrà fer difusió, per tal de fer-ne el seguiment.

Els administradors del programa de doctorat han de fer arribar a la Biblioteca un exemplar de tesi doctoral en format paper, i han d’omplir també aquest formulari en el moment de l’enviament, per tal que la Biblioteca pugui procedir a la inclusió en el catàleg UOC de documents en paper.

Si els doctorands estan interessats a publicar les dades de recerca poden fer-les arribar a SBR per tal de valorar la possibilitat de dipositar-les a l’O2.