Publicació de tesis doctorals en obert

Un cop hagis llegit i defensat la teva tesi doctoral, la publiquem en obert, tant al repositori institucional de la UOC (O2), com al repositori cooperatiu Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

Com funciona?

Per a iniciar el procés de publicació en obert cal que omplis el formulari i adjuntis la documentació següent:

  • la fitxa de dades amb tots els camps degudament omplerts, inclòs el resum de la tesi doctoral en català, castellà i anglès d’una extensió aproximada d'unes 150 paraules per cada llengua.
  • el text complet de la tesi doctoral, en format PDF. La tesi es pot presentar dividida en capítols, o seccions, per facilitar-ne la consulta.

Pots veure el procediment del tràmit de dipòsit i lectura de la tesi doctoral al Campus Virtual > Tràmits (de doctorat) > Dipòsit i lectura de tesi doctoral.

Si la tesi conté articles publicats en revistes especialitzades i/o científiques, aquests es poden introduir a l’O2 i a TDX amb el permís de l’editor. La majoria de les revistes permeten incloure còpia dels articles (en versió preliminar o definitiva) en els repositoris institucionals com l’O2 i TDX. Si no s’obté el permís de l’editor, es poden incloure als dos repositoris les parts de la tesi en què no es reprodueixen els articles, com ara el cos de la tesi (introducció, metodologia, resultats, etc.) i substituir el text dels articles per una referència bibliogràfica. Si la Biblioteca de la UOC té contractada la versió electrònica de la revista on estan publicats els articles també s’hi pot afegir un enllaç.

Si tens previst publicar en una revista o editorial que no permeti que el treball hagi estat publicat o difós prèviament, has d’emplenar la sol·licitud de període d’embargament de la tesi doctoral indicant el temps de demora que s’adigui més amb les teves necessitats, i adjuntar-lo quan omplis aquest formulari.

Si t’interessa publicar les dades primàries recopilades durant l’elaboració de la tesi doctoral, pots contactar amb la Biblioteca per mitjà del servei de Suport en la gestió de les dades de recerca.