Normativa del servei de tramesa de recursos d'aprenentatge

Per consultar la normativa, accedeix al Campus Virtual de la UOC, a la secció Secretaria > Materials > Lliurament