La biblioteca de l'aula

Accedeix a tots els recursos que són imprescindibles per al seguiment i la superació de les assignatures en què t'has matriculat. Aquests recursos poden ser materials propis de la UOC (mòduls didàctics), articles i capítols de llibre, guies d'estudi, textos legals o altres enllaços web. També trobaràs dreceres a espais de suport a l'aprenentatge com ara La Biblioteca respon i el Repositori Institucional O2. Aquest espai ha estat confeccionat per l'equip docent de l'assignatura amb l'assessorament de la Biblioteca.

Com funciona?

La Biblioteca de l'aula és accessible des de l'aula de cada assignatura, a la secció Materials i fonts d'informació.

Si ets estudiant pots consultar La Biblioteca de l'aula des de cadascuna de les assignatures en què t'has matriculat, a la secció Materials i fonts d'informació.

També pots consultar la versió més actualitzada dels materials propis de la UOC (mòduls didàctics) de les assignatures que has cursat per mitjà de Campus > Secretaria > Materials > Els meus materials

Si ets professor pots consultar les indicacions i els calendaris establerts des de l'espai Intrauoc > Professorat > Recursos d'aprenentatge.

Responsables per estudis

Estudis d'Arts i Humanitats - Magda Lizano, Elisabet Cervera

Estudis d'Economia i Empresa - Albert Cervera

Estudis de Dret i Ciències Polítiques - Aida Camps

Estudis de Ciències de la Salut - Lis Balcells, Gema Santos

Estudis de Psicologia i Educació - Magda Lizano, Elisabet Cervera

Estudis d'Informació i Comunicació - Lis Balcells, Gema Santos

Estudis d'Informàtica, Telecomunicacions i Multimèdia - Lis Balcells, Gerard Pagès

Formació a mida i Programes Oberts - Magda Lizano, Aida Camps

Doctorat - Magda Lizano, Albert Cervera