Gestiona el pressupost de recursos d'aprenentatge

Servei adreçat als professors responsables de les assignatures per a fer-nos arribar les seves necessitats, modificacions i anul·lacions de pressupost d'inversió de recursos d'aprenentatge de les assignatures. 

Com funciona?

El professor dissenya una assignatura i dissenya unes activitats d'aprenentatge que vénen acompanyades d'uns recursos d'aprenentatge que l'estudiant haurà de fer servir per a assolir els objectius i competències d'aprenentatge. 

En el moment en què el professor determina que part dels recursos d'aprenentatge de les activitats seran un manual propi de la UOC (material tradicional, recurs audiovisual, etc.), cal encarregar una autoria i/o una edició i per tant demanar una reserva en el pressupost d'inversió de recursos d'aprenentatge. 

La recollida de necessitats de pressupost d'inversió de recursos d'aprenentatge es fa amb un any d'antelació, segons dates internes de calendari.