Com es retorna un llibre

 1. Per a retornar un llibre, disposes de les seus territorials i punts UOC. Confirma'n els horaris i serveis. Si no el pots retornar personalment, pots delegar el retorn a una altra persona.

 2. També pots retornar el llibre per missatgeria o correu certificat a:
            BIBLIOTECA DISNET. Central de Préstec
            Can Camps 15
            Polígon Industrial Can Roqueta
            08202 Sabadell
            Barcelona

            Les despeses de l'enviament són a càrrec teu.
 3. Si treballes a la UOC, pots retornar-lo per correu intern:  
         DATA: dia, mes i any
         DE/D’: el teu nom i cognom
         A: CENTRAL DE PRÉSTEC
         DEPT.: Préstec
         EDIFICI: DISNET (Sabadell)