William J. Mitchell. Doctor honoris causa

Amb motiu de la investidura com a doctor honoris causa de William J. Mitchell, la biblioteca ha elaborat aquest recull d'actualitat amb accés directe a catàlegs (universitaris, nacionals, estatals,...), bases de dades i organismes relacionats amb la seva trajectòria

 

Data de publicació: 
06.09.06

Resultats de cerca

Cerca al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes
Documents que podem trobar al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes de William J. Mitchell.
Cerca al Catàleg de la Biblioteca Nacional de Catalunya
Cerca preenregistrada sobre William J. Mitchell al catàleg de la Biblioteca Nacional de Catalunya.
Cerca al Catàleg de la Biblioteca Nacional d'Espanya
Cerca preenregistrada sobre William J. Mitchell al catàleg de la Biblioteca Nacional d'Espanya.
Obres de William J. Mitchell al catàleg REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas)
Documents de William J. Mitchell a les biblioteques de les diferents universitats espanyoles.
Summon - William J. Mitchell
Cerca preenregistrada a Summon, el cercador de col·leccions de la Biblioteca Virtual de la UOC.

Webs

William J. Mitchell al MIT
Llibres, bibliografia, currículum, presentacions i grups de recerca en què treballa des del MIT.

Organismes i institucions

American Academy of Arts and Sciences
William J. Mitchell és membre de l'Acadèmia Americana d'Arts i Ciències.
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Massachusetts Institute of Technology, on William J. Mitchell és professor.
School of Architecture and Planning
Escola d'Arquitectura i Urbanisme de Massachusetts relacionada amb William J. Mitchell per l'ensenyament.
The Royal Australian Institute of Architects
Reial Institut Australià d'Arquitectes, del qual William J. Mitchell és membre.

Catàlegs nacionals

Documents electrònics

Entrevista a William J. Mitchell publicada a Artnodes
Si l'arquitectura és un sistema de recintes i xarxes, ara, els edificis adquireixen un cert sistema nerviós.