Tipus de mediació

La mediació com a mètode de resolució de conflictes es pot utilitzar pràcticament en tots els àmbits en què hi hagi un conflicte. Malgrat tot, hi ha un seguit d’àmbits en què la mediació s’ha consolidat. A continuació, desglossem alguns dels àmbits en què la mediació s’aplica amb més regularitat.

Mediació en dret privat

El dret privat és una branca del dret que regula els interessos i les relacions entre els individus. Engloba el dret civil, el dret mercantil, el dret internacional privat i el dret laboral. La mediació s’utilitza en totes les branques anteriors del dret privat, però sobretot en destaquem l’ús en assumptes mercantils (conflictes que apareixen en l’àmbit empresarial i laboral), civils (incompliments de contractes, problemes amb béns immobles, etc.) i familiars (conflictes que deriven de les situacions de separació, divorci, crisi de convivència, fills comuns, etc.).

Secció específica sobre la mediació en dret privat que ofereix el Departament de Justícia.
Article que reflexiona sobre la normativa de mediació en assumptes civils i mercantils.
Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado
Publicada l’any 2009, és una llei pionera a l’Estat espanyol.
Recull dels jutjats que ofereixen serveis de mediació civil arreu d’Espanya.
Recull dels jutjats que ofereixen serveis de mediació mercantil arreu d’Espanya.

Mediació familiar

La mediació familiar és la que s'ocupa dels conflictes derivats dels membres que formen part d'una família, des de les ruptures de la parella (separacions o divorcis) fins a les relacions paternofilials (custòdia compartida) i altres accions relacionades amb el parentiu (successions, herències).

La mediación familiar: una alternativa en el proceso judicial de separación y divorcio
Obra que aprofundeix en el concepte de la mediació familiar, com a mètode de tractament dels conflictes familiars.
Eficacia y mediación familiar
Article sobre els factors que intervenen en l’èxit de la mediació familiar.
Recull dels jutjats que ofereixen serveis de mediació familiar arreu d’Espanya.
Departament de Justícia
Document que recull l’experiència de sis jutjats peninsulars en el creuament dels jutjats i la mediació familiar.
UNAF
Portal de la UNAF, organització no governamental que treballa en el camp familiar des de diferents àmbits.
Diario de mediación
Vídeo de la representació d’un cas real en un procés de mediació familiar.

Mediació penal

Aquesta mediació és una alternativa a la justícia penal tradicional. Està orientada a les persones que s’han vist afectades per un delicte i que n’han patit les conseqüències, tant les víctimes com els infractors.

Apartat sobre la mediació i la reparació penal que ofereix el Departament de Justícia.
Secció sobre la mediació penal del Consell General del Poder Judicial.
La mediación en el derecho penal de menores
Obra sobre mediació penal dels menors com un mètode de desjudicialització del conflicte de la delinqüència juvenil.
Recull dels jutjats que ofereixen serveis de mediació penal arreu d’Espanya.

Mediació sanitària

La mediació sanitària és un mètode de resolució de conflictes de l’àmbit sanitari, entre professionals de la salut, entre aquests professionals i els usuaris, o entre els usuaris i la institució sanitària.

Societat Catalana de Mediació en Salut
Pàgina web de la Societat Catalana de Mediació en Salut.

Mediació escolar

La mediació escolar té per objectiu educar la convivència dels alumnes amb els companys, els professors i altres membres de l’entorn escolar.

La Mediación escolar: una estrategia para abordar el conflicto
Llibre que tracta de la mediació com una estratègia per a abordar els conflictes en els centres escolars.
Els 10 principis de la cultura de mediació
Obra que desglossa la cultura de la mediació en deu principis.
La Convivència en las aulas: problemas y soluciones
Llibre que tracta dels diferents conflictes que hi ha a les aules i dels mecanismes respectius de resolució.

Mediació comunitària

La mediació comunitària és la que es focalitza en la resolució de conflictes veïnals i socials, entre persones del mateix barri, municipi, etc.

Los servicios de mediación comunitaria : Propuestas de actuación
Publicació editada per la Diputació de Barcelona que tracta la mediació comunitària.