Tipus de crowdfunding

El crowdfunding és un tot, una forma de finançament col·lectiu. Però en podem diferenciar quatre tipologies com les més comunes i destacades: l'equity crowdfunding, el reward crowdfunding, el crowdlending i el donation crowdfunding. Seguidament, presentarem conceptualment aquests quatre tipus, us facilitem unes llistes dels més representatius i concretem exemples de plataformes multidisciplinàries basades en cadascun d'aquests tipus.

Tipos de crowdfunding - Universo Crowdfunding
Informació sobre els quatre principals tipus de crowdfunding.
Publicació a Societat de la Innovació sobre els quatre tipus més comuns de crowdfunding.

Principals plataformes de crowdfunding

Internet facilita la ràpida proliferació de plataformes de crowdfunding, és important poder revisar diverses plataformes de crowdfunding abans de crear un projecte o invertir-hi, de cara a seleccionar la més adequada per a cada cas.

Llista de plataformes de crowdfunding a Espanya.
Guía completa de plataformas de crowdfunding en Latinoamérica
Relació de plataformes de crowdfunding a Llatinoamèrica.
Guia de plataformes de crowdfunding, per països de Llatinoamèrica.

Equity crowdfunding

El crowdfunding d'inversió posa en contacte persones físiques o jurídiques, els denominats inversors, amb persones físiques o jurídiques que reclamen finançament per al seu projecte. Aquests inversors acaben formant part de l'accionariat del projecte i, fins i tot, poden percebre'n beneficis.

SociosInversores
Plataforma d'inversió col·lectiva, que connecta emprenedors i inversors.
Crowdcube
Plataforma d'inversió en línia, referent a escala europea.
Bihoop
Portal per al finançament d'empreses emergents (startups).

Reward crowdfunding

Amb el crowdfunding de recompensa, el mecenes, el finançador del projecte, rep una contraprestació a canvi de la seva aportació econòmica.

Plataforma de crowdfunding per a projectes creatius.
Lanzanos
Plataforma de financiació mitjançant recompensa.
Goteo
Plataforma que s'autodefineix de finançament col·lectiu i col·laboració distribuïda.
totSuma
Plataforma exclusivament catalana de finançament col·lectiu per recompensa.
Ulule
Plataforma de finançament de projectes creatius, innovadors i socials.
Kickstarter
Plataforma de finançament de projectes creatius amb crowdfunding de recompensa.
Indiegogo
Portal web de micromecenatge internacional basat en recompenses.
Ideame
Plataforma de reward crowdfunding multidisciplinària líder a Llatinoamèrica.

Crowdlending

També conegut com debt crowdfunding, és el crowdfunding de préstec. Les aportacions econòmiques al projecte es retornen a l'inversió amb un tipus d'interés determinat. És important diferenciar entre C2P (peer-to-business o préstec entre particulars i empreses) i P2P (peer-to-peer o préstec entre particulars).

Comunitae
Plataforma de finançament per préstec entre particulars o de particulars a empreses.
Arboribus
Portal web de finançament per préstec a empreses.
Zänk
Plataforma de crowdlending únicament entre persones.
Receptum
Plataforma de crowdlending entre particulars.

Donation crowdfunding

Amb el crowdfunding de donació, les persones que aporten finançament no obtenen res a canvi.

Kiva
Organització sense ànim de lucre que promou el finançament per donació.
Crowdrise
Plataforma de crowdfunding de donació per a recaptar fons per a campanyes solidàries.