Revistes

Accés a totes les revistes electròniques disponibles des de la Biblioteca Virtual.

Destacats

Harvard Deusto Márketing y Ventas
Revista Harvard Deusto de Marqueting i Ventes
Harvard Deusto Business Review
Revista en castellà sobre la gestió empresarial.
Taylor and Francis
Base de dades de revistes de Taylor and Francis
Revista de derecho de la seguridad social, Laborum
Revista dedicada específicament al Dret de la Seguretat Social.

Consulta els sumaris electrònics de revistes i subscriu-t'hi per a rebre alertes de les novetats.

Troba una revistaCerca avançada