Recursos electrònics

Accés a les plataformes i bases de dades dels principals editors que la Biblioteca té subscrites, i que permeten la consulta d’articles, revistes, edicions preliminars, actes de congressos...


Si tens dificultats per a accedir a un recurs electrònic, segueix aquests passos.


Mostrant 131 - 140 de 182
Oxford Scholarship Online (OSO)
Oxford Scholarship Online (OSO) ofereix accés a treballs acadèmics de més de 20 àrees temàtiques.
OxResearch
Base de dades que ofereix articles analítics sobre desenvolupaments econòmics regionals i globals.
Periodicals Archive Online
Arxiu de revistes en línia que fa col·leccions de revistes acadèmiques d'art, humanitats i ciències socials.
Periodicals Index Online
Base de dades bibliogràfica documental sobre arts i humanitats i ciències socials.
Pharmaceutical News Index
Informació sobre tecnologia mèdica, investigació i desenvolupaments legislatius.
Political Science Database
Base de dades sobre ciència política.
Portal jurídic de Catalunya
El Portal Jurídic de Catalunya conté el dret vigent a Catalunya.
Primal Pictures
Un atles d'anatomia humana en 3D amb un visor en 360°.
Project Muse
Proveïdor líder en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials.
ProQuest Central
Base de dades multidisciplinària amb més d'11.000 títols, 8.000 dels quals amb accés a text complet.