Recursos audiovisuals oberts per elaborar treballs

En aquest dossier monogràfic trobareu informació sobre com reutilitzar bancs de recursos multimèdia oberts (amb llicències Creative Commons o bé que disposen d’una versió gratuïta  que permet l’ús no lucratiu) que podeu utilitzar en els treballs i projectes d’aprenentatge. També us ofereix recursos per crear infografies i mapes conceptuals o mentals, per tal d'organitzar la informació i explicar conceptes o relacions complexes de manera visual.

 

Última actualització: 
16.08.18

En aquest dossier monogràfic trobareu bancs de recursos i eines oberts (amb llicències Creative Commons) o bé que disposen d’una versió gratuïta (en permeten l’ús no lucratiu) d’imatges, sons, fotografies, elements multimèdia, etc., que podeu utilitzar en els treballs i projectes d’aprenentatge.

Tot seguit us recomanem alguns recursos que us ajudaran a posar les vostres idees en ordre i que podeu fer servir per a mostrar relacions de conceptes i representacions visuals en els treballs del curs. Són especialment útils en els processos educatius quan, per exemple, cal establir relacions entre diferents idees, reforçar la comprensió de temes fonamentals o integrar coneixements nous als que ja s’han adquirit.