Youtube Creative Commons

Biblioteca de Creative Commons accessible amb l’opció YouTube Video Editor d’aquesta plataforma (amb atribució). Permet fer servier l’editor de vídeos de YouTube per a empalmar un vídeo de creació pròpia amb continguts baixats per altres usuaris amb Creative Commons, els quals, al seu torn, podran utilitzar els dels altres si n’obtenen el permís.

Llicència: 
Gratuït