WikiEducator

WikiEducador és una comunitat en desenvolupament que té com a propòsit col·laborar en la planificació de projectes educatius lligats al desenvolupament del contingut lliure, el desenvolupament del contingut lliure en WikiEducador (aprenentatge electrònic), la construcció de recursos educatius oberts (OER) i la manera de crear-los.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Castellà