W3 Consortium

Tota la informació sobre el web. Aquest consorci el formen l'Institut Tecnològic de Massachusetts, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique i el CERN o Laboratori de Física de Partícules Europeu de Ginebra, pare del web al 1992.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès