Vídeos Tutorials de LaTeX

LaTeX és un sistema de composició de textos, orientat a la creació de documents escrits que presentin una alta qualitat tipogràfica. Per les seves característiques i possibilitats, és usat de forma especialment intensa en la generació d'articles i llibres científics que inclouen, entre d'altres elements, expressions matemàtiques.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
English