University of Iowa

Hanna Damásio ha estat professora adjunta distingida de la Universitat d'Iowa. Fins al 2005 va dirigir el Laboratori de Neuroimatge i Neuroanatomia Humana.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès