Thinking like a policy analyst: policy analysis as a clinical profession

El món de la política representa la confluència d'una sèrie de línies intel·lectuals en què l'analista aporta la ciència juntament amb la intuïció i ha d'utilitzar la seva experiència per a interpretar l'evidència i fer recomanacions per al seu tractament. Aquest volum reuneix acadèmics destacats per tal d'explorar «com» pensar sobre la política amb preguntes, valors, judicis i experiència que l'analista ha de tenir en compte.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Data de caducitat: 
03.01.13