Tècniques documentals aplicades a la recerca

Wiki de l'assignatura Tècniques documentals aplicades a la recerca. El contingut de l'assignatura ha de permetre als estudiants obtenir un panorama del sistema de la recerca, un marc teòric ben assentat sobre documentació científica i tecnològica, saber com es pot avaluar la recerca, com es pot obtenir finançament per a dur-la a terme i quins mètodes i tècniques es poden aplicar per a fer recerca en l'àmbit de les ciències de la informació. 

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Català