TDAH Trainer

Eina d’entrenament cognitiu, dissenyada per a nens amb trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). L’objectiu és millorar les àrees afectades dels nens i nenes amb TDAH, com l’atenció, el càlcul, el control inhibitori, la fluïdesa verbal, la coordinació visuomotora i el raonament perceptiu. Permet establir un entrenament cognitiu intensiu mentre el nen té la percepció d’estar jugant a un videojoc. Estableix un pla individualitzat de tasques, d’acord amb els progressos personals, i estableix percentils respecte a altres usuaris.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Castellà