Taylor & Francis

Base de dades de revistes. La subscripció de revistes dóna accés al text complet dels articles publicats per l’editorial Taylor & Francis entre els anys 2008 i 2011 i a la CBUC core collection, formada per 398 títols.

La Biblioteca de la UOC dóna accés a una selecció de títols de llibres electrònics.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Taylor & Francis
Proveïdor: 
Taylor & Francis
Any de publicació: 
2014
Idioma: 
Anglès