The Social reading: platforms, applications, clouds and tags

El sorgiment de les noves tecnologies de la informació, i especialment internet, ha donat lloc a noves formes d'escriptura i noves formes de lectura que trenquen amb les concepcions tradicionals del llibre com a producte final imprès.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès