SCImago Journal Rank (SJR)

SJR: proporciona l’indicador SCImago Journal Rank (SJR), que avalua l’impacte d’una publicació combinant el nombre de citacions rebudes amb la influència de les publicacions que la citen.

SNIP: compara l’impacte de revistes de diferents camps temàtics.

Quartil: si la llista de revistes d’una mateixa categoria, ordenades de més a menys factor d'impacte, es divideix en quatre parts iguals, cadascuna d'aquestes parts és un quartil. Les revistes amb el factor d'impacte més alt són al primer quartil.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès